Borslampor med betongfot och glaskupa uppradade på en hylla.

Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

Elsäkerhetsverket får många frågor från personer som vill tillverka lampor eller mer precist armaturer. Ibland gäller frågorna tillverkning av armaturer för eget bruk eller för att ge bort. Andra gånger gäller frågorna tillverkning av unika armaturer eller armaturer i ett färre antal exemplar för att sälja. En annan affärsidé är att renovera gamla armaturer för att sälja.

Att vara tillverkare

Du som tillverkar en produkt, i detta fall en elektrisk produkt, blir tillverkare med hela det ansvar som lagen lägger på en tillverkare. Länkar till lagtexterna finns till nederst på sidan. Som tillverkare är du skyldig att känna till alla regler kring elektrisk materiel samt att ha de kunskaper som krävs för att tillverka en säker armatur.

Om man tillverkar en armatur för att sälja, ge bort, låna ut eller på något annat sätt överlåta så måste lampan CE-märkas. CE-märkningen är tillverkarens sätt att visa att produkten är säker. CE-märkningen dokumenteras med en så kallad EU-försäkran (Declaration of Conformity). På vår webbplats finns information om både CE-märkning och EU-försäkran.

Hur vet du att armaturen du tillverkat är säker och störningsfri?

En lampa ska vara säker, och det finns ett antal EU-direktiv som ska uppfyllas. Om den ansluts till 230 V, antingen direkt eller via en adapter, så faller lampan in under lågspänningsdirektivet (LVD). Om den drivs av batteri, USB eller annan spänning som är lägre än 50 V så ska den fortfarande vara säker men faller in under nationell lagstiftning som innehåller samma säkerhetskrav som LVD.

Kopplat till direktiven finns standarder för olika typer av produkter, bland annat för fasta armaturer, flyttbara armaturer och nattlampor. Standarderna har tagits fram av branschen och myndigheter. Standarderna köps av SEK Svensk Elstandard, som även kan ge råd om vilken standard som ska användas för just din lampa.

Dessa standarder beskriver hur en armatur ska vara konstruerad och hur den ska testas för att du ska kunna veta att den är säker. El är livsfarligt och därför krävs gedigna förkunskaper för att tillverka elektriska produkter.

Din lampa måste också uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Detta för att vi ska ha en så störningsfri miljö som möjligt. Om lampan inte följer de kraven kan funktionen hos andra produkter i närheten påverkas, eller störas. Även för EMC så finns det ett antal standarder som kan köpas av SEK Svensk Elstandard. De innehåller mätmetoder, gränsvärden och annat för att kunna göra en lampa som uppfyller kraven på störningar.

Att tillverka armaturer för eget bruk

En armatur som du tillverkar för att använda hemma hos dig själv behöver inte CE-märkas. Men den måste fortfarande vara lika säker som om du skulle ha köpt den från etablerad tillverkare. Var medveten om att du genom bristande kunskaper kan utsätta dig själv, din familj och människor som besöker ditt hem för livsfara. Dåliga elektriska produkter kan även leda till eldsvådor.

Frågor och svar om att tillverka egna lampor

Senast granskad: 2021-04-19