Litet barn leker med knappar på spis

Vad gör en elprodukt säker?

Som användare ska du alltid förvissa dig om att din produkt är säker. Du ansvarar också för att produkten används och underhålls på ett sätt som inte äventyrar säkerheten. Men hur ska man veta att en elprodukt är säker?

Det finns flera saker du kan tänka på för att försäkra dig om att de elprodukter du köper och använder är säkra:

  • Köp endast produkter som uppfyller de krav som finns för elektriska produkter. Vilka dessa krav är kan du läsa om på sidan Krav och märkning på elprodukter.
  • Kontrollera produkten innan köpet och ställ rätt krav på säljaren. En praktisk checklista finns på sidan Checklista vid köp av produkter.
  • Läs alltid bruksanvisning och säkerhetsinformation om hur produkten ska användas, förvaras och skötas. Så fort du är tveksam över något, kontakta den du köpt produkten av.
  • Använd bara produkterna på det sätt och i de miljöer de är tänka för. En elprodukt som är anpassad för inomhusbruk får till exempel inte användas utomhus. Se till att produkten har rätt IP-klass. IP-klass, eller kapslingsklass, anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av vatten, damm och liknande (se länken om fuktskydd nedan).
  • Kontrollera dina elektriska produkter regelbundet för att avslöja slitage och uppmärksamma brister. En praktisk checklista finns på sidan Kontrollera dina elprodukter.
  • Om du upptäcker fel i en produkt ska du informera säljaren så att de kan ta hand om bristerna. Om du själv inte äger produkten är det viktigt att du så snabbt som möjligt uppmärksammar ägaren om bristerna.
  • Sluta använda en produkt om du upptäcker skador eller andra fel.
  • Var extra uppmärksam om du bor i ett äldre hus. Äldre elanläggningar är ofta inte anpassade till dagens användning av elprodukter, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade.

Anmäl farliga produkter till oss

Om din produkt börjar brinna, smälter, blir ovanligt varm eller på något annat sätt visar sig vara farlig kan du anmäla den till oss. Du kan också anmäla elprodukten om den stör annan elektrisk utrustning.

Anmäl en elprodukt

Elsäkerhetsverket gör marknadskontroller

För att kontrollera att elektriska produkter är säkra och inte stör andra elektriska produkter gör Elsäkerhetsverket flera hundra marknadskontroller varje år. Vi kontrollerar både elprodukter som riktar sig till konsumenter och elprodukter för yrkesmässigt bruk. Upptäcker vi att en elprodukt är farlig kan vi förbjuda att den säljs och kräva att leverantören återkallar produkten.

Senast granskad: 2024-02-07