Ett par i övre medelåldern äter frukost i sitt kök med en laptop uppslagen på bordet.

Ansvaret för elanläggningen

Alla bostäder har en elanläggning, som i sin tur har en innehavare. Det är innehavaren som ansvarar för att elanläggningen är säker. Ansvaret innebär bland annat att fortlöpande kontrollera anläggningen och de elektriska produkter som du ansluter till anläggningen och hålla koll på vilka lagar och regler som gäller.

Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen eller den som använder den. Det kan vara en fysisk person eller en juridisk person, exempelvis ett företag eller en förening. Om du själv äger din bostad är det också du som är innehavare av elanläggningen. Det innebär att du är ansvarig för att anläggningen är säker, att arbete på anläggningen utförs av personer med rätt kompetens och att kontroller, skötsel och underhåll genomförs fortlöpande. Det gäller även de elektriska produkter som du ansluter till anläggningen.

LÄS MER: Innehavarens ansvar för elsäkerheten

Vem är innehavare?

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra vem som har det faktiska ansvaret för en elanläggning, alltså vem som är innehavare. Är det ägaren av fastigheten eller är det den som använder anläggningen? Grundprincipen är att ansvaret faller på den som har tillträde till att kontrollera elanläggningen och som också har rätt att göra ändringar i anläggningens utförande. I en hyresrätt är det i de flesta fall fastighetsägaren eller hyresvärden som är innehavare av elanläggningen. I en bostadsrätt kan det antingen vara du själv eller bostadsrättsföreningen, eller båda. I en villa, fritidshus eller egenägd lägenhet är det du som ägare som är innehavare.

Gemensamt för alla som använder en elanläggning, oavsett om de är innehavare eller inte, är att de har ansvar för att använda den på ett säkert sätt. Använd bara elanläggningen till det som den är anpassad för. Uppmärksamma alltid innehavaren om du upptäcker fel och brister.

Mer om ditt ansvar och de olika boendeformerna hittar du på sidan Så tar du ditt ansvar för elen.

Att tänka på

  • Ansvaret för elanläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen vilar alltid på innehavaren. Det är därför viktigt att du vet vilken roll du har och vad som förväntas av dig.
  • Du kan överlåta åt någon annan att kontrollera din elanläggning och göra nödvändigt underhållsarbete, men du som innehavare måste säkerställa att den som utför arbetet har rätt kompetens.
  • Kom ihåg att fortlöpande kontrollera att anläggningen används på det sätt som den är utförd för eller anpassad till. Om användandet förändras, om du till exempel vill ladda din elbil , är det du som innehavare som har ansvar för att ta reda på om elanläggningen behöver uppdateras för att uppfylla de regler som finns. Det gäller även om du ska bygga ut eller renovera din bostad.
Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-12-01