Dokumentationskontroll

Vid en dokumentationskontroll kontrolleras att det finns bruks- och installationsanvisning och att produkten har en EU-försäkran där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU.

En kopia av EU-försäkran ska alltid förvaras, tillsammans med en kopia av den tekniska dokumentationen, hos importören till EU och ska finnas tillgänglig i tio år efter att produkten slutade säljas, eller i särskilda fall sedan produkten började säljas.

Elsäkerhetsverket kan också begära in den totala tekniska dokumentationen för kontroll.

EU-försäkran och CE-märkning

EU-försäkran ligger till grund för produktens CE-märkning. Skulle en EU-försäkran saknas är sannolikheten stor att CE-märkningen inte är äkta.

Elsäkerhetsverket har rätt att begära in en EU-försäkran som ska kunna visas upp inom fem dagar. Om en produkt inte uppfyller säkerhets- och dokumentationskraven kan verket sätta försäljningsförbud på den.

Senast granskad: 2019-10-28