Elutbildning

Den 1 juli 2017 började den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det ställer nya krav på dig som är lärare eller student på elutbildningen

Du som utbildar inom elbranschen behöver känna till vilka utbildningskrav som gäller för respektive auktorisation och vilka auktorisationer som krävs inom respektive verksamhetstyp.

På samma sätt behöver du som student ställa dig frågan vilka regler som gäller under och efter utbildningen och försäkra dig om att din utbildning uppfyller kraven för den auktorisation du vill ha.

Se filmen om de nya reglerna


Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring det nya regelverket eller om elsäkerhet i stort.

Om auktorisation

Det nya regelverket

Sidansvarig: Karin Dröschmeister