Område 2 - Elsäkerhet i hemmet, inne och ute

Vilka produkter kan man använda utomhus? Är det farligt med fukt, vatten och el? Vad betyder varningsskyltarna?

Titta på filmen "Elsäkerhet i hemmet, inne och ute?"

Tid: 5 minuter

Lärarhandledning (pdf, 1,5 MB) - Innehåller även elevuppgifter

Gör quizet: Elsäkerhets i hemmet, inne och ute.

Diskussionsfrågor till filmen "Elsäkerhet i hemmet, inne och ute?"

 • Vad finns det för elektriska produkter vi vill använda utomhus. Ge exempel.
 • I vilka situationer finns det en risk att använda elektriska produkter där man kan komma nära fukt eller vatten? Både inomhus och utomhus.
 • Hur ser man om ett eluttag är trasigt? Vad ska man göra då? Och vad är risken med ett trasigt eluttag?
 • Vad finns det för platser utomhus med el som man inte ska gå nära? Har ni sett någon sådan plats? De är markerade med skyltar, vad kan det stå på dem?

Begrepp och förklaringar

 • Kontakt som sätts in i uttag.

 • Om en elektrisk produkt är ansluten till ett jordat uttag och av någon anledning blir strömförande ser skyddet till att säkringen löser ut och bryter strömmen.

 • En jordad stickpropp har metallbleck och passar i jordade uttag.

 • Om en elektrisk produkt är ansluten till ett ojordat uttag kan man få en rejäl elstöt om produkten går sönder och blir strömförande.

 • En ojordad stickpropp är helt rund och passar bara i ojordade uttag.

 • Jordbleck är metallstiften du ser i ett jordat uttag.

 • En dubbelisolerad stickpropp är platt och passar alla uttag, både jordade och ojordade.

 • Petskydd gör det svårare att komma åt strömförande delar i uttaget.

 • Vägguttag är ett eluttag som sitter fast monterat på en vägg. I vägguttaget sätter du in en stickpropp. I ett vanligt vägguttag är spänningen 230 V.

 • En förlängningssladd eller skarvsladd är en elkabel med en stickpropp i ena änden och uttag i andra änden.

 • Para ihop

  (Arbetsbladen finns i lärarhandledningen.)

  Övning där eleven ska para ihop olika begrepp med rätt förklaringar. Skriv ut det arbetsblad som finns till denna uppgift. Arbetsbladet innehåller kort med ord och bild (som ett memory med ordet på ett kort och förklaringen eller en bild på ett annat. Para ihop korten två och två).

  Tips!

  Övningen kan anpassas utifrån elevens nivå genom att använda orden i olika sammanhang.

  • Gör fler ordkort. Använd ord som kommer upp under diskussionsfrågorna eller andra ord som har med elektricitet och elsäkerhet att göra.
  • Skriv upp begrepp och förklaringar. Låt eleverna dra streck mellan de ord och förklaringar som hör ihop. 
  • Skriv meningar med orden. Ta hjälp av begrepp och förklaringar som ni tagit fram.
  Senast granskad: 2024-01-11