Glad man öppnar en kartong med bubbelplast i soffan.

Checklista för störningsfri el

Elektriska produkter och anläggningar som stör annan utrustning har blivit ett allt vanligare fenomen. Här tipsar vi om vad du kan göra för att motverka problem med störningar hemma och i din omgivning.

Problem med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), eller elektromagnetiska störningar, kan vara svåra att upptäcka, särskilt eftersom det kanske inte ens är du själv som drabbas utan din närmaste omgivning. Det viktiga är att du känner till att fenomenet finns och att du är vaksam om en produkt börjar bete sig konstigt. Det finns även saker du kan göra för att undvika att du själv och andra drabbas av störningsproblem.

Kontrollera dina produkter innan köp

Kontrollera alltid dina elektriska produkter innan du köper dem. Titta extra noga efter CE-märket. Det är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller EU:s bestämmelser och säkerhetskrav, vilket bland annat innefattar att produkten inte ska störa eller slå ut andra elektriska produkter.

Var särskilt vaksam om du köper elektriska produkter på nätet, speciellt från sajter som till exempel Wish och Aliexpress. Det finns många tillverkare utanför Europa som trycker CE-logotyper på produkter utan att veta, eller bry sig om, vad det står för. När du köper en produkt utanför EU/ESS handlar det i många fall om privatimport. Då måste du själv säkerställa att produkten uppfyller EMC-kraven och att den är säker att använda i Sverige, det som en importör eller återförsäljare annars ansvarar för.

Har du hittat ett extremt billigt pris på en vanligtvis ganska dyr produkt? Ofta är sådana erbjudanden för bra för att vara sanna. Tänk på att du får det du betalar för, inte sällan med sämre kvalitet, elsäkerhet och störningsfrihet som följd. 

LÄS MER: Checklista vid köp av produkter

Använd dina produkter på rätt sätt

För att förhindra störningar är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar om hur produkten ska installeras och användas. Om produkten ändå beter sig märkligt tillsammans med andra produkter kan det bero på att något faktiskt är fel. Störningar kan bero på fel i konstruktionen eller tillverkningen, eller att produkten håller dålig kvalitet. Det kan även hända att produkten inte är tillräckligt tålig för den miljö där den används. Tänk också på att produkter åldras. Åldrade produkter kan orsaka problem med EMC. Släng produkten eller låt en fackman åtgärda bristerna. Se även till att kontrollera dina elprodukter regelbundet, oavsett om de orsakar problem eller inte.

LÄS MER: Kontrollera dina elprodukter

Ställ krav på ditt elinstallationsföretag

Problem med EMC kan även uppstå om elinstallationer inte görs på rätt sätt. När du anlitar ett elinstallationsföretag ska du framför allt kontrollera att de finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det gör du enkelt via vår e-tjänst Kolla elföretaget. Be företaget visa upp sitt egenkontrollprogram och fråga gärna hur de arbetar för att förhindra problem med EMC i de installationer de ska göra hos dig. Tveka inte heller att kontakta dem om oförklarliga störningsfenomen uppstår efter att de har slutfört sitt arbete.

LÄS MER: När du anlitar ett elinstallationsföretag

Senast granskad: 2022-11-22