Man medvetslös, hjälm på golvet bredvid.

Elolycksfallsrapporter

Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas och statistiken redovisas varje år i en elolycksfallsrapport.

Tecknad symbol av en statistikrapport.

Ladda ner elolycksfallsrapporten för 2020

Under 2020 kom 453 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverkets kännedom. Statistiken visar att det framför allt är yngre personer (21-30 år) som drabbas av elolyckor. De flesta av dem är män.

Ladda ner rapporten Elolyckor 2020