Elsladd med euro-sedlar i uttaget.

Varor som är lagligen saluförda i annat EU-land

Varutyper som inte omfattas av Europeiska unionens harmoniserade lagstiftning omfattas av förordningen (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat.

Det betyder att en elektrisk produkt eller produkttyp som inte omfattas av exempelvis lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU) eller annat harmoniserat produktdirektiv, och får säljas i en annan medlemsstat, kan säljas även i Sverige. Om det finns nationella tekniska regler i svensk lagstiftning måste produkten uppfylla dessa för att få säljas här.

Sverige har nationell reglering för följande typer av elektrisk utrustning:

  • Stickproppar och uttag för allmänbruk.
  • Elstängselapparater

Regelverk

Sverige har infört ett regelverk för dessa varutyper genom:

  • elsäkerhetslagen (SFS 2016:732)
  • elsäkerhetsförordningen (SFS 2017:218)
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:2) om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel.
Senast granskad: 2020-12-10