En upplyst storstad speglas i solcellspaneler.

EMC och fasta installationer

Fasta installationer har skyddskrav och dokumentationskrav för att förutsättningarna för EMC ska bli så bra som möjligt. Genom att följa branschpraxis, tillverkarens anvisningar och genom att dokumentera installationen uppfylls kraven.

En fast installation i det här sammanhanget är en installation som är sammansatt av flera olika delar och unik för just den platsen. Ett exempel är en produktionslinje i en fabrik. Hela linjen är då en fast installation, till skillnad från exempelvis svarven på linjen, som är serietillverkad och finns på flera olika platser.

Fasta installationer har skyddskrav och dokumentationskrav

Fasta installationer har skyddskrav och dokumentationskrav enligt EMC-direktivet. Enligt skyddskravet får utrustning varken störa eller bli störd av annan utrustning. EMC-direktivet säger att skyddskravet uppfylls genom att tillämpa god branschpraxis och genom att följa tillverkarens anvisning för de ingående komponenterna.

Dokumentationskravet innebär att installationen ska dokumenteras och vid behov kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket.

Detta ska ingå i EMC-dokumentationen

  • Komponenter som ingår i installationen.
  • Förutsättningar på platsen som påverkar EMC.
  • Eventuella avsteg från installationsanvisningarna. Anpassning av installationen kan behövas om något används på ett annat sätt än tillverkaren har tänkt sig.
  • Om användare behöver få speciella instruktioner.
  • Underhållskrav för att uppfylla EMC under hela livstiden.
  • Hur branschpraxis har uppfyllts.

Om den fasta installationen byggs enbart av CE-märkta delar behövs förutom ingående delars installationsanvisningar även en analys av EMC-förutsättningarna på platsen. Det kan vara så att installationsanvisningarna från tillverkaren är otillräckliga och extra åtgärder behövs.

EMC-förutsättningar på platsen påverkar anläggningen

Förutsättningarna på platsen påverkar valet av komponenter och hur de ska installeras. Det kan vara så att en viss industrimiljö behöver en viss typ av komponenter för att det varken ska uppstå störningar i elnätet på grund av den fasta installationen, eller bli driftstopp när det uppstår spänningsvariationer eller korta avbrott. Planera hur anläggningen ska klara eventuella störningar innan den installeras, så slipper du kostsamma driftstopp på grund av EMC-problem.

Senast granskad: 2020-12-09