En mobil laddas i väska.

USB-laddare

När det gäller elsäkerhet är det viktigt att vara en medveten användare och här kommer därför vanliga frågor och svar som handlar om vad du ska tänka på när det gäller mobilladdning och så kallade USB-laddare.

Frågor och svar om USB-laddare

Vad ska jag tänka på när jag köper en USB-laddare?

Vad ska jag tänka på när jag använder min USB-laddare?

Är det farligt att använda USB-laddare?

Varför börjar laddare att brinna?

Tecken på att din USB-laddare kan bli farlig

Vad ska jag göra om jag får problem med min USB-laddare?

Jag litar inte på min laddare längre - kan jag lämna tillbaka den?

Vilka regler gäller för den som säljer USB-laddare?

Vad ska jag tänka på när jag köper en USB-laddare?

Det finns vissa krav på laddaren som du kan kontrollera själv vid köpet. Elsäkerhetsverket rekommenderar att du som konsument:

 • inte privatimporterar elektriska produkter.
 • endast köper CE-märkta produkter.
 • endast köper produkter där det klart framgår vem som är tillverkare (och importör i de fall tillverkaren är utanför EU/EES).
 • undviker produkter som säljs utan tillhörande förpackning.

Den USB-laddare du köper ska dessutom vara försedd med serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om något av detta saknas kan det vara en indikation på att den som tillhandahåller produkten inte har förstått de regler som gäller för produkten. Vid inköpstillfället kan man alltså kontrollera dessa grundläggande krav.
Om du är osäker på någonting – ta upp detta med försäljningsstället!

Vad ska jag tänka på när jag använder min USB-laddare?

Det är viktigt med respekt för elektriska produkter. Det kan finnas brister som inte upptäckts vid tillverkningen eller efterföljande kontroller. Produkter kan också få fel under användningen och man ska vara uppmärksam om en produkt skadas eller beter sig annorlunda efter en tids användning.

När du använder din USB-laddare ska du tänka på detta:

 • Använd alltid laddaren för det den är avsedd för – olika laddare är gjorda för olika saker och det kan påverka säkerheten.
 • Om du vill du ladda din telefon snabbt och om den stödjer snabb-laddning, se till att använd rätt laddare. Läs instruktionerna som medföljer laddaren om hur den ska användas.
 • För att få bäst livslängd på batteriet, ladda när du kan, istället för att vänta tills batteriet är helt tomt. Du kan såklart använda det du laddar under laddning.
 • Håll uppsikt över laddningen och undvik att ladda när du sover.
 • Använd eluttag som är lätta att nå.
 • Om du vill ladda utan laddare eller el, så kan man använda en powerbank. Vissa modeller av telefoner kan också ladda andra telefoner med trådlös laddning.
 • Kontakta alltid återförsäljaren om du har frågor om den specifika produkten eller om du tror att det är fel på produkten!

Bevaka också gärna Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud och prenumerera på våra nyheter.

Är det farligt att använda USB-laddare?

Du ska alltid ha respekt för elektriska produkter. El är farligt. En del produkter som finns uppfyller inte de krav som gäller. Produkter kan också få fel under användningen och man ska vara uppmärksam om en produkt skadas eller beter sig annorlunda efter en tids användning.

Följ Elsäkerhetsverkets råd när du köper och använder USB-laddare.

Du kan även läsa mer om elsäkerhet och produkter på andra webbplatser:

Varför börjar laddare att brinna?

Brand kan uppstå i den produkt man anslutit till laddaren, i kabeln man anslutit med eller i själva laddaren. Det kan räcka med slitage från vardaglig användning, men det kan också krävas en större påverkan som till exempel ett åsknedslag i elnätet.

Brand i laddaren kan uppstå om komponenterna i laddaren inte har rätt klassificering och klarar de temperaturer och spänningar som de utsätts för. En vanlig brist är att tillverkare använder en billig enkel kondensator på laddarens nätingång. Vid kraftiga temperaturvariationer eller större spänningsspikar, vilket kan inträffa vid vardaglig användning, kan denna komponent kortslutas och orsaka brand.

Laddarens hölje ska vara beständigt mot eld för att förhindra brandspridning. Saknas denna egenskap blir höljet snarare bränsle åt elden och brandspridningen förstärks.

En skadad sladd kan orsaka brand om laddaren inte känner av skadan. De flesta laddare kan ge tillräckligt med ström för att hetta upp en skadad sladd till farligt höga temperaturer.

En mobiltelefon kan börja brinna om den utsätts för nätspänning istället för den låga laddspänning som laddaren ska ge. En vanlig brist är att tillverkare använder en dåligt konstruerad transformator med dålig isolation. Laddaren kan orsaka brand om den fått överslag från primärsidan (230 volt) till sekundärsidan (USB-utgången). Risken är då att den höga spänningen orsakar överslag och kortslutningar i den produkt som är ansluten till laddaren. Är produkten utrustad med ett litium-jonbatteri, vilket dagens mobiltelefoner, surfplattor och powerbanks är, så är risken stor att batteriet exploderar.

Tecken på att din USB-laddare kan bli farlig

Saknar laddaren CE-märkning eller information om tillverkaren bör den kasseras. Följande punkter kan vara indikation på att laddaren har en dålig konstruktion eller att den har skadats på något vis.

 • Är det svårt att få in laddaren i vägguttaget? Det kan tyda på brister i dimensioneringen av stickproppsdelen. Byt ut laddaren!
 • Finns det sprickor, glipor eller skramlar det när man skakar på laddaren? Byt ut den!
 • Finns det sprickor eller skador på laddkabeln? Byt ut kabeln omedelbart!
 • Tar det ovanligt lång tid att ladda den anslutna produkten? Då kan det vara laddaren som har svårt att leverera den ström som produkten kräver. Notera att en mobilladdare inte ska användas till att ladda en surfplatta. Byt ut laddaren om den inte verkar räcka till.
 • Laddare blir ofta varma vid laddning, Ett tips är att när mobilen eller surfplattan är helt urladdad, sätt den på laddning och vänta cirka 10-15 minuter. Känn sedan efter om laddaren är så het att den är obehagligt att ta i, eller om det luktar bränd plast. Byt ut laddaren i så fall!
 • Hörs ett kraftigt surr eller brum från laddaren? Byt ut den!
 • Slutar radion funka eller går WIFI:t ner när du laddar. Laddaren kan ge sådana störningar på andra produkter när den börjar gå sönder. Byt ut laddaren!

Vad ska jag göra om jag får problem med min USB-laddare?

Först och främst ska du sluta använda produkten om du misstänker att den inte är säker.

Därefter ska du vända dig till den du köpt produkten av. Företaget ska vara tillgängligt för att kunna ta sitt ansvar för produkten.

Du som är konsument har särskilda rättigheter. Läs mer på Konsumentverkets webbplats "Hallå konsument" om vad som gäller för att du ska få reklamera en produkt. På denna sida finns också en klagoguide som du kan använda.

Om den som har sålt produkten inte agerar som de ska kan du anmäla produkten till Elsäkerhetsverket.
Anmäl en elprodukt

Jag litar inte på min laddare längre – kan jag lämna tillbaka den?

Om du är konsument och har köpt laddaren av ett företag, har du särskilda rättigheter enligt bland annat konsumentköplagen (1990:932). Dina rättigheter som konsument beror på huruvida det är ett fel i produkten eller inte. Du kan då reklamera produkten.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats "Hallå konsument" om vad som gäller för att du ska få reklamera en produkt. På denna sida finns också en klagoguide som du kan använda.

Vilka regler gäller för den som säljer USB-laddare?

När det gäller elektriska produkter finns det ett omfattande regelverk som de som tillverkar eller säljer produkterna ska följa. Nedan följer de huvudsakliga regelverken som gäller produktens säkerhet samt konsumentskyddsbestämmelser.

Det finns även andra produktkrav som kan vara relevanta.
Information om produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Om Elsäkerhetsverket fattar beslut om försäljningsförbud publiceras detta på vår webbplats.
Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud

Senast granskad: 2024-04-24