DCL stickproppar och uttag till belysning

DCL stickproppar och uttag

Anledningen till en gemensam standard för stickproppar och uttag till lampor i Europa beror på att dessa sett väldigt olika ut, men framför allt för att de flesta länder inte haft några över huvud taget. Med gemensamma regler kommer det att underlätta framtida tillverkning och försäljning av takarmaturer.

I de fastigheter som har jordade anläggningar går det att byta befintliga jordade lamputtag till DCL-uttag  (Devices for Connection of Luminaires). DCL-don får endast installeras med jord. Om anläggningen är ojordad behöver kontakt tas med anläggningsinnehavaren för en dialog om att dra jord vid lämpligt tillfälle. I nya anläggningar ska DCL-donet installeras från början.

Regelverket för DCL

Under lågspänningsdirektivet (LVD) finns så kallade harmoniserade standarder. Det är standarden SS-EN 61995-1 och SS-EN 61995-2 som är tillämplig på lampanslutningsdon, så kallade DCL-don.

I Svensk Elstandards (SEK) standard för hur installationer ska vara gjorda, SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna, finns DCL angivet. Det ändrades från de gamla lampdonen till de nya i samband med publiceringen av utgåva 2 av standarden som kom 2009. För försäljningen av lampdon har övergångsperioden varit lång då man har sett ett behov av att kunna sälja stickproppar och uttag av den gamla typen för reparation av befintliga anläggningar, men den tog alltså slut den 1 april 2019.

Lång utfasningstid

Sedan 2009 har utfasningsperioden pågått och den gamla standardens uttag slutade gälla den 1 april 2019. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen och anläggningsinnehavare möjlighet till en smidig övergång.

Vanliga frågor och svar om DCL-don

 • Kommer det att bli förbjudet att använda den gamla typen av stickproppar till taklampor?

  Nej, det kommer inte att bli förbjudet, men de gamla typerna kommer att sluta säljas på sikt.

 • De lampor som berörs är framförallt taklampor. Bord- och golvlampor som är utrustade med vanliga stickproppar, som på bilden, berörs inte alls av den nya standarden.

  Jordad stickpropp och dubbelisolerad stickpropp, samt tillhörande uttag

  Bild: Jordad stickpropp och dubbelisolerad stickpropp, samt tillhörande uttag.

 • Nej, DCL-donen (Devices for Connection of Luminaires) kan bara användas i jordade utrymmen. Om du bara har ojordade uttag hemma så har du inte jordade utrymmen.

  För att kunna installera ett DCL-don i ett utrymme som inte är jordat måste du anlita ett elinstallations­företag som kompletterar utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare och ändrar till jordade uttag.

 • Vad är det för skillnad på de nya och de gamla lampdonen?

  På bilderna ser du skillnaden i utseende mellande de nya och gamla lampdonen. Rent tekniskt är den stora skillnaden att de nya alltid är jordade och bara får monteras i utrymmen där alla uttag är jordade. För dubbelisolerade armaturer finns det dock DCL-stickproppar som saknar jordstiftet eftersom det i de fallen inte behövs. Att en armatur är dubbelisolerad innebär att den har dubbla isolerande skikt för att öka säkerheten. Denna typen armaturer ska ha märkning med dubbelkvadratsymbolen (en liten kvadrat innuti en större).

  Bild nedan på nya uttag och stickproppar för tak- och fönsterlampor, så kallade DCL-don (devices for connection of luminaries).

  DCL-don (devices for connection of luminaries)

  Bild nedan på gamla lampdon, stickpropp och uttag för tak- och fönsterlampor.

  Gamla lampdon, stickpropp och uttag för tak- och fönsterlampor

 • Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är
  slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

  Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
  elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i
  hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

  Du kan läsa mer om detta på vår webbplats:

  DCL-uttag och stickproppar

Senast granskad: 2020-10-16