Leende man sitter hemma i soffan och håller ett papper i ena handen samtidigt som han klappar sin hund.

Hämta auktorisationsbevis

Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan. Om du vill ha ett dokument som styrker att du är en auktoriserad elinstallatör, kan du när som helst hämta ett sådant auktorisationsbevis via vår e-tjänst.

Det beslut som Elsäkerhetsverket skickar till dig i samband med att du får en auktorisation gäller som bevis på att du är en auktoriserad elinstallatör. Du har också möjlighet att hämta ett auktorisationsbevis via vår e-tjänst. För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett svenskt BankID. Om du saknar ett sådant kan du kontakta oss så skickar vi ett auktorisationsbevis till dig istället. Din auktorisation gäller tillsvidare.

TILL E-TJÄNSTEN: Hämta auktorisationsbevis

Behörighet har blivit auktorisation

Du som blev elinstallatör innan den 1 juli 2017 har automatiskt fått din behörighet omvandlad till en auktorisation. Du behöver alltså inte göra någon ny ansökan. Det behörighetsbevis som du fick skickat till dig i samband med beslutet gäller fortfarande. Om du vill ha ett uppdaterat dokument där det framgår att du nu istället har en auktorisation, kan du enkelt hämta ett sådant auktorisationsbevis via vår e-tjänst.

Elinstallatörsregistret

Som auktoriserad elinstallatör finns du med i Elsäkerhetsverkets register över elinstallatörer. Registret visar dina personuppgifter, vilken auktorisationstyp du har, när auktorisationen beviljades och om du är registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för ett företag. I registret framgår också om Elsäkerhetsverket har beslutat om några sanktioner för din auktorisation.

Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka auktorisationen. Detta innebär att den helt eller delvis upphör. Elsäkerhetsverket kan också besluta om varning. Eventuella sanktioner framgår i elinstallatörsregistret.

Senast granskad: 2023-12-06