Lagar och förordningar

Elsäkerhetsverkets arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat om. Många riktlinjer kommer också i direktiv och förordningar från EU.

Senast granskad: 2023-06-22