Svensk polisuniform i närbild.

Polisanmäl olagligt elinstallationsarbete

Om du upptäcker olagligt elinstallationsarbete ska du göra en polisanmälan för brott mot Elsäkerhetslagen (2016:732).

Det är straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att vara auktoriserad för arbetet eller utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Sådant olagligt elinstallationsarbete faller under allmänt åtal och utreds inte av Elsäkerhetsverket. Händelsen ska istället polisanmälas.

Gör en polisanmälan

Vem som helst kan göra en polisanmälan och polismyndigheten är skyldig att ta upp anmälan. När du gör en polisanmälan hjälper du polisen om du kan lämna uppgifter om:

  • vem som har utfört elinstallationsarbetet.
  • tid och plats (fastighet) för elinstallationsarbetet.
  • beskrivning av det utförda arbetet.
  • vilka risker brister i utfört arbete kan medföra.
  • vem du är som anmäler.

Nedan hittar du ett PM om gällande regler som du kan bifoga din polisanmälan.

Anmälan till Elsäkerhetsverket

Olagligt elinstallationsarbete anmäls alltså inte till Elsäkerhetsverket. Däremot kan du anmäla brister i en elanläggning eller hos ett elinstallationsföretag till oss. Först bör du dock ta kontakt med företaget eller innehavaren av anläggningen i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om anläggningsinnehavaren eller företaget inte vidtar de åtgärder som krävs gör du en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Senast granskad: 2024-01-24