En kvinnlig och en manlig elinstallatör installerar en luftvärmepump.

Auktorisationstyper

Det finns tre auktorisationstyper att ansöka om; A, AL och B. Om du sedan tidigare har en behörighet som elinstallatör så har du nu automatiskt fått den omvandlad till en auktorisation istället.

Auktorisationstyper

De här auktorisationstyperna kan man ansöka om. Blev du blev elinstallatör före den 1 juli 2017 kan du läsa mer i avsnittet "Tidigare behörighetstyper" nedan. Där framgår det vilken auktorisationstyp din tidigare behörighet nu har omvandlats till.

A Fullständig auktorisation

Omfattar alla elinstallationsarbeten.

AL Auktorisation lågspänning

Omfattar alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

B Begränsad auktorisation

Omfattar elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär:

  1. att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
  2. att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt
  3. att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

Tidigare behörighetstyper

AB

Har omvandlats till A-auktorisation.

ABL

Har omvandlats till AL-auktorisation.

BB1, BB2 och BB3 Branschanpassad

Har omvandlats till B-auktorisation.

ABH, ABX, BBX, BB3

Har omvandlas till auktorisation men behåller samma namn och omfattning
som tidigare.

BB3 Kabelförläggning i mark

Denna behörighet finns inte längre att ansöka om. För de som tidigare har fått den utfärdad av Elsäkerhetsverket har den omvandlats till en auktorisation men den behåller samma namn och omfattning som tidigare. Den är ett bevis på att man har erforderlig kompetens för att vara verksam inom verksamhetstypen Kabelförläggning.

Företag som utför elinstallationsarbete som omfattas av verksamhetstypen Kabelförläggning undantas från kravet om att ha en auktoriserad elinstallatör, men de ska ha ett egenkontrollprogram och registrera företaget hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen Kabelförläggning.

LÄS MER: Kabelförläggning - vad gäller?

Senast granskad: 2023-05-02