Test på dator illustration.

QUIZ - för dig som importerar elektriska produkter

Här kan du som importör av elektriska produkter själv stämma av dina kunskaper om regelverket. Svaren är anonyma och frågorna grundas på Elsäkerhetsverket handbok ”När du ska tillverka eller sälja produkter”.

Testet består av tio frågor och dina svar är anonyma. När du genomfört testet får du förslag på var du kan hitta mer information och fördjupa dig i de regler som gäller.

Starta quizen

Senast granskad: 2023-12-19