Aktuella upphandlingar

Vid öppna upphandlingar publiceras upphandlingsunderlaget på denna sida. Elsäkerhetsverket annonserar även i EU:s officiella databas TED.

Aktuella upphandlingar

Vi har inga aktuella upphandlingar.

Avrop

Vid avrop på befintliga ramavtal kontaktar Elsäkerhetsverket de aktuella ramavtalsleverantörerna direkt. Avropsunderlaget publiceras i regel inte på denna sida.

Samtycke för behandling av personuppgifter

När ni lämnar ett anbud till Elsäkerhetsverket behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig eller dina anställda. För att vi ska kunna behandla dessa personuppgifter måste ni samtycka till att vi gör det. Samtycket lämnas på en separat blankett i samband med att ni skickar in upphandlingsunderlaget.

Läs mer om samtycke i samband med upphandling