En person som bläddrar i en hög med papper.

Aktuella upphandlingar

Vid öppna upphandlingar publiceras upphandlingsunderlaget på denna sida. Elsäkerhetsverket annonserar även i EU:s officiella databas TED.

Aktuella upphandlingar

Vi har inga aktuella upphandlingar.

Avrop

Vid avrop på befintliga ramavtal kontaktar Elsäkerhetsverket de aktuella ramavtalsleverantörerna direkt. Avropsunderlaget publiceras i regel inte på denna sida.

Behandling av personuppgifter

När ni lämnar ett anbud till Elsäkerhetsverket behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig och i förekommande fall om dina anställda. Den lagliga grunden för aktuell behandling är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Behandling av personuppgifter i samband med upphandling

Kontakt

Adam Hedbom

Jurist
Telefon: 010-168 05 33
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-05-05