Närbild på hand och penna.

Mallar och dokument för egenkontrollprogram

Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med ditt egenkontrollprogram.

Tänk på att dessa dokument endast är avsedda som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs.

Dokumenten som pdf

För dig som föredrar dokumenten i pdf-format hittar du dem här: 

Mer information i föreskrift och handbok

Kraven på egenkontrollprogram finns även beskrivna i våra föreskrifter (ELSÄK-FS 2017:3) och i vår handbok för elinstallationsföretag (avsnitt 7). Du kan ladda ner dem här.

Senast granskad: 2023-03-30