En man i en butik med elverktyg på väggen.

Att tänka på som återförsäljare

Som återförsäljare eller distributör har du en viktig roll och ansvar för att de produkter du sätter på marknaden är säkra och uppfyller kraven. För att förenkla för dig som återförsäljare har vi tagit fram en checklista med tips på vad du ska tänka på och kontrollera innan du sätter produkten på marknaden.

Förberedelser

 • Identifiera vilka förordningar, direktiv och andra regler som gäller för produkten.
 • Om du har köpt produkten utanför EU/EES och säljer vidare är du importör och inte distributör. Då behöver du ha koll på vad som gäller för att importera.
 • Om du säljer produkten i eget namn eller varumärke anses du vara tillverkare av produkten. Då tar du ansvaret som tillverkare och då måste du ha koll på vad som gäller för att tillverka produkter.

Kontroll av tillverkningen och bedömning av överensstämmelse

 • Är du säker på att produkten du köpt är gjord för den svenska marknaden? Det finns särskilda krav på språk i märkning och dokumentation, tillåtna stickproppar m.m. som gör att produkter som får säljas i andra EU/EES-länder inte får tillhandahållas i Sverige. Kontrollera alltid detta med den du köpt produkten av.
 • Du ska kontrollera att produkten har CE-märkts.
 • Du ska kontrollera att produkten märkts med de säkerhetsmärkningar som krävs.
 • Du ska kontrollera att produkten märks med de identifieringsmärkningar som krävs (typ-, parti- eller serienummer).
 • Du ska kontrollera att produkten är märkt med tillverkarens namn och postadress.
 • Om produkten är tillverkad utanför EU ska du kontrollera att produkten är märkt med importörens namn och postadress.

Krav på dokumentation

 • Upprätta en förteckning över alla du köpt produkten av och de andra distributörer som du sålt produkten till och behåll denna i minst 10 år efter att du fått respektive släppt ut den sista produkten på marknaden.

Om du upptäcker brister

 • Om du upptäcker en brist med en produkt ska du informera tillverkaren och importören.
 • Du ska utreda bristerna och vidta de åtgärder som krävs.
 • Du ska informera de du har sålt produkten till.
 • Om produkten utgör en risk ska du informera Elsäkerhetsverket.
 • Om du har sålt produkten i andra länder ska du göra en anmälan via Product Safety Business Alert Gateway.
Senast granskad: 2024-02-05