• Skriv ut

Handböcker/klistermärke

 • Platshållare

  Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, utgåva 1

  Den 1 juli 2017 får Sverige en ny elsäkerhetslag. Det innebär ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket har tagit fram denna handbok som ett stöd för de som berörs av de nya reglerna.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 84 
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 3,8 MB

  Pris: 100 kr/st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Manual - Electrical Installations under the Electrical Safety Act

  The new Electrical Safety Act comes into force on 1 July 2017. To make things easier for people working with electrical installations, the National Electrical Safety Board has produced this manual about electrical installations under the Electrical Safety Act. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 56 
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 2,8 MB

 • Platshållare

  Klistermärke "Kolla elföretaget"

  Alla elinstallationsföretag som arbetar på annans anläggning efter den 1 juli 2017 ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Företag som är registrerade kan använda ”Kolla elföretaget”-klistermärket för att uppmana potentiella kunder att ”kolla upp” att ni finns i Elsäkerhetsverkets register och därmed har åtagit er att följa regelverket och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. ”Kolla elföretaget-symbol” finns även för nedladdning i fler format på sidan http://www.elsakerhetsverket.se/symbol-kolla-elforetaget.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm 
  Sidantal: 1 
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner 

  Filformat: PDF 
  Filstorlek: 2,6 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak

Broschyrer

 • Platshållare

  Vägbelysning

  Ansvarar du för en anläggning med vägbelysning? Elsäkerhetsverket har goda råd om hur du tar hand om anläggningen.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 2
  Utgivningsår: 2018

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  När du ska tillverka eller sälja produkter

  Den här broschyren är till för dig som på något sätt tillhandahåller elektriska produkter, eller funderar på att börja med det. Här får du en översikt över vilka krav som gäller och en introduktion till hur du kan arbeta för att uppfylla dessa krav.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210 x 297 mm 
  Sidantal: 53
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF 
  Filstorlek: 10,3 MB

  Pris: 70 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Säkra produkter - ditt ansvar

  Vad har du som säljare, tillverkare eller importör för ansvar för att elektriska produkter är säkra och uppfyller kraven

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm 
  Sidantal: 2 
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF 
  Filstorlek: 0,5 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Säkra produkter på arabiska

  Broschyren riktar sig till näringsidkare - tillverkare, importörer och återförsäljare. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 297x210 mm

  Sidantal: 2

  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,2 MB

 • Platshållare

  Är leksaken säker

  Denna broschyr är tänkt som ett stöd för dig som köper in leksaker. Materialet är tänkt att vägleda dig så att de leksaker du planerar att köpa in uppfyller kraven som ställs för att de ska få säljas.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 148x210mm 
  Sidantal: 24
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF 
  Filstorlek: 3,9 MB

 • Platshållare

  När du har köpt en produkt som har brister

  Det är viktigt att du känner till var ansvaret ligger när en elprodukt brister, och vilka rättigheter du har som köpare.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 148x210mm 
  Sidantal: 16
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF 
  Filstorlek: 2,7 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  När du har sålt en produkt som har brister

  Som säljare ansvarar du enligt lag för brister i själva elprodukten. Framför allt ansvarar du för att se till så att dessa inte orsakar skador.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 148x210mm 
  Sidantal: 16
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF 
  Filstorlek: 3,1 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Nya regler 2017

  Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Du som arbetar med el kommer att påverkas av de nya reglerna. Om du utför elinstallationsarbete kan du läsa mer om vilka förberedelser du och din organisation behöver göra.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 2
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner

  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Electrical Safety Act 2017

  The new regulations will come into force on 1 July 2017. If you work with electricity you will be affected by the new regulations. You can read more about the preparations you and your organisation need to make if you carry out electrical installation work. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 

  Number of pages: 2 

  Publication year: 2016

  Download 

  Format: PDF 

  File size: 0,5 MB

 • Platshållare

  Elsäkerhetspocket

  Råd till dig som gör enklare elarbeten hemma.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 12
  Utgivningsår: 2014

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

  Pris: 21 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Vägledning vid elolycka

  Information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x210mm
  Sidantal: 16
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1,1 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Fickkort - Elolyckor

  Ett fickkort med information om vad du ska göra vid en elolycka.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 90x55 mm
  Sidantal: 2
  Utgivningsår: 2009

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,1 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Plansch - Elolyckor

  Informationsmaterial om elolyckor, A3-format

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 297x420 mm
  Sidantal: 1
  Utgivningsår: 2009

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,2 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Solcellsanläggningar, utgåva 2

  Att installera en solcellsanläggning handlar inte bara om teknisk information och kunskap. Det finns en hel del att tänka på ur elsäkerhetssynpunkt.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 2
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 0,2 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Elinstallationer

  Så ställer du krav när du köper elinstallationer

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 2
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,8 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Korta fakta 2017

  Information från årsredovisningen 2017. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A5
  Sidantal: 2
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner
  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 0,9 MB

 • Platshållare

  Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

  Information om elektromagnetisk kompatibilitet, EMC

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 16
  Utgivningsår: 2010

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1,1 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Elsäkrare hem

  Tänkvärda tips om stickproppar, vägguttag och jordfelsbrytare

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 8
  Utgivningsår: 2008

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Vind- och solel

  Installation av småskaliga anläggningar för vind- och solel

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 12
  Utgivningsår: 2009

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,3 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Om åska

  Information om vad åska är och hur man skyddar sig och om olyckan är framme

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 16
  Utgivningsår: 2009

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,3 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Jordfelsbrytare

  Till dig som vill veta mer om jordfelsbrytarens funktion och skyddsförmåga. Endast för nedladdning.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 16
  Utgivningsår: 2010

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1,6 MB

 • Platshållare

  Smarta råd i eldjungeln

  En plansch där du kan mäta hur ditt barn växer tillsammans med tips om elsäkerhet för barn. Storlek: 21 cm bred och 126 cm hög.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x1260 mm
  Sidantal: 1
  Utgivningsår: 2011

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1 MB

  Pris: 5 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Byggnader nära kraftledning

  Information om uppförande av byggnader och elanläggningar nära kraftledningar

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 8
  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,2 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  El utomhus

  Information till dig som arbetar med el och evenemang. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 297x210 mm

  Sidantal: 2

  Utgivningsår: 2014

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  Campingplatsen

  En checklista för dig som innehavare av campingplats.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190 mm
  Sidantal: 12
  Utgivningsår: 2014

  Ladda ner

  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Småbåtshamnar

  Ditt ansvar som innehavare för en småbåtshamn.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 100x190
  Sidantal: 8
  Utgivningsår: 2014

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,1 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  Magnetfält och hälsorisker

  I den här broschyren ger fem myndigheter en beskrivning av magnetfält och hälsorisker samt en beskrivning av vad myndigheterna gör. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 148x210 mm

  Sidantal: 20

  Utgivningsår: 2009

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 1 MB

Anläggningar/Starkströmsföreskrifter

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2012:1

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 165x242 mm

  Sidantal: 2

  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  Författningskommentarer ELSÄK-FS 2012:1

  Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm

  Sidantal: 2

  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2011:4

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm

  Sidantal: 2

  Utgivningsår: 2011

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2011:3

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ansökan om drifttillstånd. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm

  Sidantal: 2

  Utgivningsår: 2011

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2008:4

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (ELSÄK-FS 1999:5)

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm

  Sidantal: 1

  Utgivningsår: 2008

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2008:3 konsoliderad version

  Konsoliderad version. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:3 införda. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 4
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  ELSAK-FS 2008:3 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board's regulations and general advice on owners' surveillance of electrical installations and electrical devices - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 5
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,2 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2008:2 konsoliderad version

  Konsoliderad version. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:2 införda. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 7
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,2 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2008:2 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board's regulations and general advice on warning markings at electrical installations - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 9
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,2 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2008:1 konsoliderad version

  Konsoliderad version - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanordningar ska vara utförda. Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-FS 2015:3 införda. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 14
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,3 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2008:1 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board’s regulations and general advice on the execution of electrical installations - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 18
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,3 MB

 • Platshållare

  Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2008:1-3 inklusive ändringar enligt ELSÄK-FS 2010:1-3

  Endast som pdf-fil

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm

  Sidantal: 35

  Utgivningsår: 2010

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,6 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2006:1

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 148x210 mm

  Sidantal: 9

  Utgivningsår: 2006

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2006:1 engelsk översättning

  The Swedish National Electrical Safety Board’s regulations and general advice on electrical safety for work in professional activity - The original Swedish text shall take precedence if any doubt concerning interpretation arises.

  Ladda ner Visa info

  Page format: 148 x 210 mm
  Pages: 10
  Published: 2006

  Download

  File format: PDF
  File size: 0,1 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak

Auktorisationsföreskrifter

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2017:4

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 165x242 mm

  Sidantal: 9

  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,5 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2017:4 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board’s regulations on authorisation as an authorised electrician - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 12
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,3 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2014:1

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 165x242 mm

  Sidantal: 11

  Utgivningsår: 2014

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

Elinstallationsarbetesföreskrifter

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2017:3

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 165x242 mm

  Sidantal: 9

  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,5 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2017:3 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board's regulations on electrical installation companies and the execution of electrical installation work - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 13 
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,3 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2017:2

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 165x242 mm

  Sidantal: 4

  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,2 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2017:2 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board’s regulations and general advice on electrical installation work - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 6 
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,2 MB

Elmaterielföreskrifter

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2017:1

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 2
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2016:2

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 38
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,3 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2016:1

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 11
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,8 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak
 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2016:1 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board’s regulations on electrical Equipment - - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 14
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,2 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2015:1

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm
  Sidantal: 5
  Utgivningsår: 2015

  Ladda ner

  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2011:2

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 165x242 mm

  Sidantal: 4

  Utgivningsår: 2011

  Artikelnummer: 04201102

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2011:1

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm

  Sidantal: 2

  Utgivningsår: 2011

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,1 MB

  Pris: 11 kr/st vid beställning av fler än 30 st.

  Beställ som trycksak

EMC-föreskrifter

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2016:3 konsoliderad version

  Konsoliderad version - Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Ändringar genom ELSÄK-FS 2016:4 införda. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: 210x297 mm

  Sidantal: 14

  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 0,2 MB

 • Platshållare

  ELSÄK-FS 2016:3 engelsk översättning

  The National Electrical Safety Board’s regulations on electromagnetic compatibility - This document contains a rough translation of National Electrical Safety Board’s regulations. Its contents is not legal text and it should only be used for readers who wish to get a general understanding of the contents in the Swedish regulations concerning electrical safety and electromagnetic compatibility. Only for download.

  Ladda ner Visa info

  Page size: 210x297 mm 
  Number of pages: 20
  Publication year: 2017 

  Download 
  Format: PDF 
  File size: 0,3 MB

Rapporter

 • Platshållare

  Elsäkerhet och elektrisk infrastruktur för transportsektorn

  Elsäkerhetsverkets rapport ger en bred belysning av de metoder som nu utvecklas och vad som är viktigt att uppmärksamma för att undvika risker av olika slag. Vi hoppas att rapporten kommer att läsas av många som är intresserade av eller ska arbeta med nya transportsystem. Rapporten är också en utgångspunkt för kommande arbete och informationsinsatser.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4 
  Sidantal: 46 
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner 
  Filformat: PDF 
  Filstorlek: 2 MB

 • Platshållare

  Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter - 2017

  Elsäkerhetsverket har fått regeringens uppdrag att utreda behovet av informationskrav för försäljning av elektriska installationsprodukter som kräver behörighet samt föreslå hur sådana eventuella krav ska utformas. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 33 
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner
  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 1,7 MB

 • Platshållare

  Sammanfattning Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare - 2017

  Syftet med projektet har varit kartlägga produktgruppen USB-laddare och slutanvändarnas beteenden kring denna produkt. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 15
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner
  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 0,3 MB

 • Platshållare

  Elsäkerhetsverkets granskning av USB-laddare - 2017

  Syftet med projektet har varit kartlägga produktgruppen USB-laddare och slutanvändarnas beteenden kring denna produkt. Endast för nedladdning.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 84
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner
  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 6,4 MB

 • Platshållare

  Rapport elolyckor 2016

  Redovisning av statistik uttagen från Elsäkerhetsverkets databas. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 48
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 3,5 MB

 • Platshållare

  Rapport - Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande små- och storskalig energilagring av el

  Elsäkerhetsverket har sett över regelverket och informationsbehovet om kraven på elsäkerhet vid energilagring av el. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 73
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner
  Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 3,8 MB

 • Platshållare

  Projektrapport frekvensomriktare och EMC

  Elsäkerhetsverket har genomfört en omvärldsanalys där vi tagit reda på hur installationer med frekvensomriktare är utförda med avseende på EMC. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 39
  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner
  Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 0,9 MB

 • Platshållare

  Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande solcellsanläggningar

  Det saknas information till allmänheten om utbyggnad av småskaliga solcellsanläggningar. Det kan innebära säkerhets- och störningsrisker av olika slag. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 38
  Utgivningsår: 2015

  Ladda ner
  Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 0,6 MB

 • Platshållare

  Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar

  Denna rapport sammanfattar olika metoder och tekniker för laddning av elfordon, redogör för det nationella och internationella standardiseringsläget och lämnar förslag på fortsatta informationsinsatser. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 37
  Utgivningsår: 2014

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

 • Platshållare

  Provverksamheten - Genomförande, deltagarresultat och utvärdering

  Syftet med projektet ”Provverksamheten” var främst att ta reda på om teoretiska och praktiska prov kan användas för att säkerställa att behörighetssökande personer uppfyller kompetenskraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 26
  Utgivningsår: 2013

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

 • Platshållare

  Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän

  Med denna rapport kan Elsäkerhetsverket redovisa ett utförligt kunskapsunderlag om personer som arbetar med elinstallationer. Av ca 40 000 registrerade elinstallatörer uppskattar vi att ca 25 000 personer arbetar aktivt. Läs mer om branschfördelningar och behörighetsbehov. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 64

  Utgivningsår: 2013

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 1 MB

 • Platshållare

  Reklamskyltars EMC-egenskaper

  Under 2011 fick Elsäkerhetsverket ta emot en del klagomål från bilister där bilradion störts av reklamskyltar och det kröntes med ett ärende där flygradio stördes av två reklamskyltar utanför Trollhättan. För att följa upp störproblemen och få en uppfattning om reklamskyltar utgör ett potentiellt hot mot radiomottagning kontrollerade verket senare ett antal skyltar på olika platser. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 19
  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1,1 MB

 • Platshållare

  Drift och underhåll av reservkraft

  Denna rapport är ett regeringsuppdrag som ska ge svar på hur innehavare sköter dessa anläggningar och om det finns behov av tekniska bestämmelser för att förbättra reservkraftsystemens tillgänglighet. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 26
  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,3 MB

 • Platshållare

  Förstudie om prov

  Elsäkerhetsverkets förstudie avseende möjligheten att genomföra ett prov för att erhålla behörighet som elinstallatör. Möjligheten ska ses som ett komplement till dagens krav på att ge in handlingar som styrker teoretisk och praktiskt kompetens. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 25
  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,2 MB

 • Platshållare

  Avgifter inom elområdet

  Regeringsrapport med syfte att undersöka hur nätkoncessionsinnehavarnas inbetalning av avgifterna kan bli enklare samtidigt som betalningsunderlaget tydliggörs. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 25
  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,2 MB

 • Platshållare

  Rapport för tillsynsuppdraget av trädsäkring 2011

  Återrapportering av regeringsuppdrag angående fysisk leveranssäkerhet avseende år 2011. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 3
  Utgivningsår: 2012

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,1 MB

 • Platshållare

  Elolyckor på järnväg

  I samråd med Trafikverket har Elsäkerhetsverket tagit fram förslag till åtgärder som syftar till att minska förekomsten av olyckor vid järnvägens elektriska anläggningar. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 22
  Utgivningsår: 2014

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,3 MB

 • Platshållare

  Inventering av begrepp inom energiområdet

  På uppdrag av regeringen presenterar Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät och Elsäkerhetsverket en gemensam rapport med inventering av vilka termer, definitioner och begrepp som används i författningar som rör energiområdet. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 45
  Utgivningsår: 2011

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,4 MB

 • Platshållare

  Säkra elinstallationer - ett nytt system för elinstallatörer

  Elsäkerhetsverket föreslår i denna rapport ett nytt behörighetssystem för elinstallationsarbete. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 71
  Utgivningsår: 2010

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1,9 MB

 • Platshållare

  Intervjustudie om elolyckor med strömgenomgång

  Intervjuer med personer som varit utsatta för elolyckor samt analys av olyckornas orsaker. Endast som pdf-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 60
  Utgivningsår: 2005

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,8 MB

 • Platshållare

  Skydd mot elektromagnetiska risker: Geomagnetiskt inducerade strömmar (GIC)

  I denna rapport redovisas resultatet av en förstudie inom ämnesområdet Skydd mot elektromagnetiska risker. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 31
  Utgivningsår: 2011

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 0,5 MB

 • Platshållare

  Skydd mot elektromagnetiska risker. Avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI)

  I denna rapport redovisas resultatet av en förstudie inom ämnesområdet Skydd mot elektromagnetiska risker. Endast som PDF-fil.

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 36
  Utgivningsår: 2011

  Ladda ner
  Filformat: PDF
  Filstorlek: 1,1 MB

Årsredovisningar

 • Platshållare

  Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2017

  Endast som pdf-fil

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 50
  Utgivningsår: 2018

  Ladda ner
  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 2,8 MB

 • Platshållare

  Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2016

  Endast som pdf-fil

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4
  Sidantal: 48
  Utgivningsår: 2017

  Ladda ner
  Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
  Filstorlek: 4,8 MB

 • Platshållare

  Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2015

  Endast som pdf-fil

  Ladda ner Visa info

  Sidformat: A4

  Sidantal: 48

  Utgivningsår: 2016

  Ladda ner

  Filformat: PDF

  Filstorlek: 4,1 MB

Sidansvarig: Gunnel Nilsson
Publicerad: 2015-01-20
Senast uppdaterad: 2018-01-28