Leende man i väst och skyddshjälm står på en byggarbetsplats med papper i händerna och arbetare i bakgrunden.

Registrera ett utländskt elföretag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram innan de påbörjar arbetet.

Du registrerar enklast ert företag via vår e-tjänst. Innan du påbörjar registreringen ber vi dig att titta på filmen och gå igenom vår checklista och guide nedan. Det kommer att spara tid och underlätta för dig att lämna korrekta uppgifter.

Checklista inför registreringen

Du bör ha följande saker på plats innan du påbörjar registreringen:

  1. Egenkontrollprogram
  2. Arbetets varaktighet 
  3. Elinstallatör för regelefterlevnad (se vidare information nedan) 
  4. Verksamhetstyper
  5. Kontaktperson

Elinstallatör för regelefterlevnad

Ert företag måste ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad i verksamheten. Vem eller vilka som har den rollen anges i företagets egenkontrollprogram. Välj att registrera en av dessa personer.

I företagsregistreringen behöver ni också ange om företaget kommer att utföra elinstallationsarbete i Sverige tillfälligt eller utan tidsbegränsning (permanent verksamhet). Beroende på vilket av alternativen som är aktuellt för ert företag ställs olika auktorisationskrav på företagets elinstallatör för regelefterlevnad.

Om arbetet i Sverige är tillfälligt ska er elinstallatör för regelefterlevnad ha

  • En svensk auktorisation, eller
  • En auktorisation utfärdad i ett annat EES-land eller Schweiz.

Om arbetet i Sverige inte har någon tidsbegränsning ska er elinstallatör ha en svensk auktorisation.

Elinstallatörens auktorisation måste omfatta de verksamhetstyper som företaget arbetar med.

Ansöka om auktorisation

Om er elinstallatör behöver en svensk auktorisation kan en ansökan göras till Elsäkerhetsverket. 

Observera att det inte krävs att alla som arbetar i företaget har en auktorisation som elinstallatör utan de ska omfattas av företagets egenkontrollprogram.

Ansök om auktorisation som elinstallatör

Guide till företagsregistrering

I vår guide till företagsregistrering finns mer information om checklistans punkter och hur du går tillväga för att registrera ert elinstallationsföretag.

Förberedd och klar?

Har du checklistans punkter klara? Då är det dags att registrera ert företag.

Gå till e-tjänsten för företagsregistrering

Senast granskad: 2022-06-13