Elinstallatör står på knä vid vägguttag

Tänk på det här när du anlitar ett elföretag

Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster? Se först till att kontrollera att elinstallationsföretaget som du planerar att anlita finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör du enkelt via vår e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Kolla elföretaget

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i vårt företagsregister.

Kontrollera också att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Om elinstallationen till exempel ska utföras i bostadsmiljö måste företaget vara registrerat för verksamhetstypen "Bostäder". Även denna information hittar du i e-tjänsten "Kolla elföretaget". 

Tänk på detta när du beställer eller köper elinstallationstjänster

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register.
  • Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.
  • Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget. Skriv alltid avtal på arbeten som du beställer!
  • Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning. Detta behöver du kunna visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.
  • Om företaget saknas i vårt register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.
  • När du ska anlita ett elinstallationsföretag är det klokt att ta in anbud från flera olika företag innan du bestämmer dig.
    Information om hur du jämför anbud och läser avtal

Anlita aldrig ett oregistrerat företag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. 

Vad får jag göra själv?

Om du har kunskap får du själv utföra enklare elarbeten som inte kräver auktorisation. Tips och råd finns på sidan "Detta får du göra själv med el" och i vår Elsäkerhetspocket, som du kan ladda ner gratis från vår publikationsshop. Där får du också information om hur du ska tänka för att ditt hem ska bli så elsäkert som möjligt. Vid minsta osäkerhet råder vi dig att kontakta ett elföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Sidansvarig: Karin Dröschmeister