Anlita ett elinstallationsföretag

Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster? Se först till att kontrollera att elinstallationsföretaget som du planerar att anlita finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör du enkelt via vår e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Kolla elföretaget

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i vårt företagsregister.

Kontrollera även att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Även denna information hittar du i e-tjänsten. Om elinstallationen till exempel ska utföras i bostadsmiljö måste företaget vara registrerat för verksamhetstypen "Bostäder".

Tänk på detta när du beställer eller köper elinstallationstjänster

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register.
  • Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.
  • Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget.
  • Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning. Detta behöver du kunna visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.
  • Om företaget saknas i vårt register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Anlita aldrig ett oregistrerat företag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. 

Vad får jag göra själv?

Om du har kunskap får du själv utföra enklare elarbeten som inte kräver auktorisation. Tips och råd finns på sidan "Detta får du göra själv" och i vår Elsäkerhetspocket, som du kan ladda ner gratis eller beställa från vår publikationsshop. Där får du också information om hur du ska tänka för att ditt hem ska bli så elsäkert som möjligt. Vid minsta osäkerhet råder vi dig att kontakta ett elföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

När något går fel

Om du anlitar ett företag som visar sig inte uppfylla kraven på kompetens, utförande, egenkontroll med mera, kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket, se länk nedan. Med stöd av en anmälan kan vi sedan agera mot företaget.

Elsäkerhetsverket kan inte hjälpa till när det uppstår problem i relationen mellan köparen och säljaren av tjänster, eftersom det är en privaträttslig fråga och det inte ingår i Elsäkerhetsverkets uppdrag från regeringen.

Mer information

Sidansvarig: Per Höjevik