Arkitektritningar på bord med lyftkranar i bakgrunden

Planera din solcellsanläggning

Det finns en hel del att tänka på innan du uppför din solcellsanläggning. Vilken solcellslösning ska du välja? Vilka förutsättningar finns på den plats där du tänkt placera solcellerna? Vilka behöver du underrätta om dina planer och vem ska utföra arbetet?

Det finns flera olika typer av solcellslösningar, men fristående solpaneler monterade på lutande tak är fortfarande den vanligaste typen i privatbostäder. Solceller finns även som takpannor, väggskivor och glasrutor där solcellerna ersätter befintliga byggmaterial. Dessa kallas för byggnadsintegrerade solceller och är vanligast på större fastigheter. Heltäckande soltak kan dock även användas på privatbostäder och ersätter då det vanliga takmaterialet. Detta kan vara ett alternativ om du ska lägga om taket eller bygga nytt hus.

Vilka förutsättningar finns?

När du planerar för din solcellsanläggning är det viktigt att undersöka vilka förutsättningar som finns för att få en så optimal placering som möjligt. Finns det närliggande bostäder, träd, flaggstänger eller liknande som kan skymma solen? Tänk på att små träd kan växa sig stora under livslängden för solcellsanläggningen. Har stadsbyggnadskontoret några utvecklingsplaner för området som kan påverka solinstrålningen i framtiden?

Har du möjlighet att välja olika placeringar för att optimera solinstrålningen? Vill du maximera producerad energi med ett optimalt söderläge, vilket ger maximal effekt mitt på dagen? Eller är det bättre att optimera placeringen utifrån den förbrukning du har i fastigheten, med en effekttopp på morgonen och/eller eftermiddagen?

Solceller på taket

Vid takmontering bör du kontrollera att taket har tillräcklig bärighet för solceller och samtidigt uppfyller kraven enligt snölastgränserna. Takmonterade solceller höjer dessutom taknivån och kan på så sätt påverka funktionen hos ett befintligt snörasskydd. Många elinstallationsföretag har tillgång till en byggingenjör som kan svara på detta.

Kontrollera även i vilken omfattning taket måste vara åtkomligt för skottning, sotning och underhåll. Vilken åtkomst kan räddningstjänsten behöva vid en eventuell insats? Finns det brandväggar/zoner som inte bör överbryggas? Det elinstallationsföretag som du anlitar bör kunna redogöra för åtgärder vid eventuella brandväggar. De ska också kunna visa att de följer branschstandard vad gäller taksäkerhet både för sig själva och för elinstallationen.

Det är ovanligt med åskskyddssystem på privatbostäder, men om åskskydd finns måste du ta hänsyn till det, speciellt om tillverkaren av solcellsanläggningen ställer krav på funktionsutjämning av solcellspanelerna och/eller montageställningarna. Då åskskyddssystem kan vara komplexa bör ditt elinstallationsföretag anlita en sakkunnig inom åskskydd.

Vill du använda solcellsanläggningen för reservkraft?

En solcellsanläggning går normalt i parallelldrift med det vanliga elnätet. Om strömmen går ska din solcellsanläggning automatiskt koppla ner sig för att förhindra att den felaktigt matar ut ström på elnätet.

Om du vill kunna använda din solcellsanläggning för reservkraft vid strömavbrott, eller om du av någon annan anledning vill att anläggningen ska vara fristående från elnätet, ställs andra krav på hur elinstallationen ska utföras. Då krävs till exempel eget jordtag och säker frånskiljning. Du kan även behöva komplettera med ett batterilager för att anläggningen ska klara större växlingar mellan elproduktion och förbrukning.

Det blir allt vanligare att komplettera med ett batterilager även för solcellsanläggningar som ska gå i parallelldrift med elnätet. Man flyttar då energi från dag till natt, eller för att sänka effekttoppar under dygnet. Tänk noga igenom hur du vill att just din anläggning ska fungera.

Ikon med ett batteri och en sol

Vill du lagra din solel?

Genom att installera ett batterilager kan du i högre grad använda den el som du producerar, istället för att sälja den. Solcellsbatteriet laddas när solcellerna producerar ett överskott av el, så att elen finns där när du behöver den. Vi ger dig tips och råd om vad du behöver tänka på vid planering, installation och underhåll av batterilager.

Installation av batterilager

Vilka ska underrättas?

Innan du installerar din solcellsanläggning behöver du kontakta ditt elnätsbolag, stadsbyggnadskontoret i din kommun och ditt försäkringsbolag.

Elnätsbolaget

  • En skriftlig anmälan ska göras till elnätsbolaget innan installationsarbetet påbörjas. Detta bör göras i god tid då elnätsbolaget behöver utreda eventuella konsekvenser för nätet av den planerade solcellsanläggningen.
  • Innan din nya solcellsanläggning tas i drift ska den färdiganmälas till elnätsbolaget. Detta görs av elinstallationsföretaget, som även ska göra en kontroll av anläggningen innan den börjar användas.

Stadsbyggnadskontoret

  • Byggnadslov kan krävas för en solcellsanläggning. Hör med ditt lokala stadsbyggnadskontor om hur reglerna ser ut just där du bor.

Försäkringsbolaget

  • Normalt ingår solcellsanläggningen i villans hemförsäkring, men avskrivningstakten kan skilja sig från den tekniska livslängden. Hör därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid installation av solceller.
  • För jordbruksfastigheter kan vissa försäkringsbolag ha krav på utförandet av solcellsanläggningen. Att rätta till utförandet i efterhand för att uppfylla försäkringsvillkoren kan bli dyrt. Det är därför viktigt att få med dessa krav till elinstallationsföretaget redan i offertförfrågan.

Vem ska utföra arbetet?

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning. För att den ska vara säker finns krav på vem som får installera anläggningen och hur arbetet ska utföras.

Kolla upp elinstallationsföretaget

Elinstallationsarbete får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Detta kan du kontrollera via vår e-tjänst Kolla elföretaget. Kontrollera samtidigt vilka elinstallationsarbeten som företaget får utföra. För solcellsanläggningar gäller att företaget är registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". Även denna information finns i vår e-tjänst.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Certifiering av installatörer

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en certifiering av installatörer av förnybar energi. En certifierad solcellsinstallatör får dock bara utföra elinstallationsarbete om han eller hon ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Det finns inget krav på att en elinstallatör måste ha ett sådant certifikat för att få installera en solcellsanläggning. Huvudsaken är att företaget där han eller hon jobbar är registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar" hos Elsäkerhetsverket. 

LÄS MER: Vem får installera solceller?

Jämför anbud och skriv avtal

Ta in anbud från flera elinstallationsföretag innan du bestämmer dig. Låt inte alltid priset styra. Det viktigaste är att du hittar ett företag som har bra referenser och som motsvarar dina förväntningar.

LÄS MER: Jämför anbud och skriv avtal

Senast granskad: 2022-11-23