Farlig sladd där isoleringen gått sönder.

Kontrollera dina elprodukter

Som privatperson är du själv ansvarig för att kontrollera och underhålla dina elprodukter så att de alltid är säkra för dig och din omgivning. Du är också ansvarig för att använda dem på rätt sätt.

Om något i din produkt glappar, låter konstigt, luktar bränt eller får säkringar att lösa ut, är det ett tecken på elektriskt fel. Då ska du omedelbart kassera produkten eller låta en fackman åtgärda bristerna.

För att undvika och förebygga elolyckor ska du regelbundet kontrollera dina elprodukter. För att underlätta för dig har vi tagit fram en checklista som du kan använda. Ta även hjälp av den bruksanvisning och säkerhetsinformation som följde med produkten när du köpte den. De kan vara till nytta vid kontrollen.

Checklista för kontroll av elprodukter

 • Sitter sladden ordentligt fast i både produkten och stickproppen?
 • Är alla sladdar hela, med yttre isolering intakt ända in i produkten, stickproppen eller skarvuttaget? Är isoleringen fri från missfärgningar, sprickor och andra skador?
 • Ligger någon sladd i kläm? Se till att inga sladdar har hamnat under till exempel en bokhylla eller i en dörröppning. Klämda sladdar är en säkerhetsrisk.
 • Kommer någon sladd i kontakt med en het yta som till exempel elektriska värmeelement, varma glödlampor, spisar, ugnar eller varmvattenledningar? Hög värme kan skada sladdarnas isolering.
 • Ligger sladdar ihoprullade som ”fågelbon”? I större knippen av belastade sladdar kan värmen bli hög. Undvik därför sladdhärvor och om du använder sladdvinda - se till att hela ledningen är utdragen.
 • Finns det produkter med lösa eller trasiga höljen? Byt ut dem eller lämna in dem till en serviceverkstad för reparation.
 • Har du heta lampor i närheten av brännbara textilier? Se till att gardiner, sängkläder och liknande inte kommer i kontakt med lamporna.
 • Har du lampor som blinkar eller som på annat sätt fungerar onormalt? Orsaken kan vara ”glappkontakt”, vilket kan medföra överhettning och brand.
 • Använder du lampor med högre effekt än armaturens maxvärde? Byt till en lampa som stämmer med tillverkarens anvisning på armaturen.
 • Har du dammsugit bakom kylen och frysen på sistone? Dammsug utrymmet samt kylslingorna och kompressorn på baksidan åtminstone någon gång per år, eftersom dammet kan utgöra en brandfara. 
 • Har du gamla elprodukter hemma? Var då extra uppmärksam på slitage och skador som kan göra produkterna strömförande.
Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2024-02-07