Spotlights i kökstak.

Installation av spotlights

Spotlights är elprodukter som ska uppfylla elsäkerhets- och EMC-kraven enligt gemensamma europeiska regler. Dessa regler har införts i varje EU-lands lagstiftning.

Tillverkare av spotlightsystem, en enstaka halogenarmatur (230 volt) eller ett halogenbelysningssystem (12 volt) ska med sin produkt leverera instruktioner för installation och ange till exempel hur man ska se till att produkten får tillräcklig kylning. Spotlights kan antingen anslutas fast eller med stickpropp.

Det är vanligt att spotlights levereras med transformator eller så anges hur en lämplig transformator ska kopplas in. Tillverkaren är ansvarig för dimensionering av ledare till och mellan alla spotlights.

Att tänka på vid installation av spotlights

  • Det är både vid stickpropps- eller fast anslutning viktigt att kunna inspektera inkopplingsstället.
  • Välj rätt IP-klass på spotlights med hänsyn till placering, till exempel utomhus eller i våtrum.
  • Rätt säkerhetsavstånd mot byggnadsdelar.
  • Kontrollera dragavlastningar.
  • Tillverkarens anvisningar måste alltid följas.

Fast anslutning av system eller en halogenarmatur till  230 volt

Vid fast anslutning ska anslutning av elprodukten, som utgörs av en eller flera spotlights och eventuell transformator, utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Det är viktigt att det finns kylning av utrustningen och att tillverkarens anvisningar följs.

Stickproppsanslutning av halogenbelysningssystem till 230 volt

Vid stickproppsanslutning kan man själv fästa transformator och spotlights. I detta fall, liksom vid fast anslutning, är det viktigt se till att man har tillräcklig kylning och att tillverkarens instruktioner följs.

Senast granskad: 2022-11-23