Register och databaser

På den här sidan kan du ta del av Elsäkerhetsverkets beskrivning av register och databaser med mera enligt 4 kapitlet 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Elsäkerhetsverket har tagit fram en förteckning med tillhörande beskrivningar som innehåller information om de register och databaser som ska beskrivas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Förteckningen innehåller också information enligt 11 § PSI-lagen.

Om du har frågor om förteckningen, eller vill begära ut allmänna handlingar, kontakta vår registrator eller verksjurist. 

Senast granskad: 2024-01-24