• Skriv ut

Register och databaser

På den här sidan kan du ta del av Elsäkerhetsverkets beskrivning av register och databaser med mera enligt 4 kapitlet 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Elsäkerhetsverket har tagit fram en förteckning med tillhörande beskrivningar som innehåller information om de register och databaser som ska beskrivas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Förteckningen innehåller också information enligt 11 § PSI-lagen. För att läsa hela dokumentet klicka på länken nedan.

Om du har frågor om förteckningen, kontakta registraturen eller verksjuristen.

Om du vill begära ut allmänna handlingar, kontakta registrator.

perm_contact_calendarKontakt

Karin Sjöberg

Verksjurist
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Registrator


Telefon: (Växel) 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Dokument

Mer information

Sidansvarig: Karin Sjöberg
Publicerad: 2010-04-08
Senast uppdaterad: 2017-07-03