Kombinerat vägguttag och strömbrytare monterad på vägg i ett stilrent hem.

Vad är en elanläggning?

Alla bostäder har en elanläggning, en så kallad starkströmsanläggning. Till anläggningen hör all fast installerad elmateriel, alltså sådant som behövs för att man ska kunna använda elen, till exempel elledningar och vägguttag.

Med starkström menas spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom. En starkströmsanläggning kan med andra ord vara farlig. Exempel på starkströmsanläggningar är alla elinstallationer i bostäder, kraftledningar och järnvägar.

Tänk på att även en mycket låg strömstyrka kan vara farlig. Till exempel är gränsen för jordfelsbrytare för personskydd satt till 30 milliampere. Som jämförelse är en säkring till vägguttag i bostäder ofta på 10 ampere, vilket är mer än 300 gånger större än 30 milliampere.

I ett vanligt vägguttag är spänningen i Sverige och flertalet andra länder 230 volt, vilket är fullt tillräckligt för att döda en människa. Spänningen 230 volt definieras och benämns som lågspänning, men kan alltså vara mycket farlig. Ett exempel på högspänning är järnvägarnas kontaktledningar.

Vad räknas som elanläggning?

Det finns tre olika typer av elanläggningar:

  • Elanläggningar för produktion, till exempel ett vindkraftverk.
  • Elanläggningar för överföring, till exempel en kraftledning.
  • Elanläggningar för användning, till exempel en villa eller fritidshus.

Bostäder har med andra ord en "elanläggning för användning". I de flesta hus börjar elanläggningen vid den punkt där elen tas ut från överföringsnätet och slutar i den punkt där elen faktiskt förbrukas. Man brukar säga att elanläggningen upphör efter vägguttaget, lamputtaget eller den fasta punkt som elprodukten är ansluten till.

Till elanläggningen hör all fast installerad elmateriel såsom elcentral, elledningar, vägguttag och strömbrytare. Anslutna elektriska produkter som enbart förbrukar el omfattas inte av elanläggningen, varken produkter som är fast anslutna eller sådana som är anslutna med stickpropp. Exempel på produkter som inte ingår i elanläggningen är tvättmaskin, dammsugare, lampor och laddare.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-11-23