Traktor och andra lantbruksmaskiner.

Lantbruk

Lantbrukets elanläggningar och elektrisk materiel är extra utsatta för hårt slitage och stora påfrestningar. För att ingen ska skadas eller utsättas för fara ska du se till att ditt lantbruk är säkert.

Innehavarens ansvar

Det är du som äger eller driver ett lantbruk som har ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts är hela och används på rätt sätt - kontrollera ansluten elmateriel och byt ut eller låt reparera det som är trasigt. Du bör även låta ett registrerat elinstallationsföretag med vana av elinstallationer på lantbruk kontrollera ditt lantbruk med jämna mellanrum.

Kontrollera anläggningen

Det finns tydliga regler som säger att en elanläggning ska kontrolleras fortlöpande. Däremot finns det inga regler som säger hur ofta det bör ske. Men, ju äldre och hårdare utnyttjad elanläggningen är, desto oftare bör de kontrolleras. Har du ett äldre lantbruk ska du vara extra uppmärksam. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Möss och råttor kan orsaka stora skador om de exempelvis gnager på elledningarna. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör en renovering av lantbruksbyggnader även omfatta elanläggningen.

Fast installation istället för gummikabel med stickpropp

Fast monterade maskiner vid lantbruk försörjs ofta med trefasmatningar varav många är anslutna med gummikabel och stickpropp. Men om du inte har behov av att flytta maskinen är det bättre att låta installera den med en fast anslutning.

Byt ut Semko-17 don

Har ditt lantbruk Semko-17 don? I så fall bör du byta ut dem. Sedan 1992 är försäljning av Semko-17 don förbjuden i Sverige. Donen är farliga eftersom höljet är av metall och kan bli spänningssatt vid fel.

Installera överspänningsskydd

Det är relativt vanligt att åskoväder leder till skador på lantbrukets elektriska utrustningar och byggnader. Även om det inte går att skydda sig helt mot skador orsakade av åska ökar du säkerheten genom att låta installera överspänningsskydd.

Jordfelsbrytare

Kontrollera om ditt lantbruk har jordfelsbrytare installerade. Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring som bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon skadas av ström. Jordfelsbrytare är även ett bra skydd mot elrelaterade bränder.

I nyare anläggningar finns långtgående krav på jordfelsbrytare, i äldre anläggningar är det inte alltid ett krav men definitivt en rekommendation att komplettera med jordfelsbrytare.

Kontrollera märkning

De flesta nyare elektriska produkter ska vara CE-märkta. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Högtrycksspolning

Många djurstallar rengörs genom högtrycksspolning som är ett snabbt och effektivt sätt att tvätta golv, väggar och boxar. Men glöm inte att den fasta elinstallationen och anslutna apparater mycket sällan är anpassade till den här typen av spolning!

Kontrollera med ett registrerat elinstallationsföretag vad som gäller för din anläggning.

Senast granskad: 2022-11-16