Fyra personer i diskussion kring ett bord.

Så går rekryteringen till

När Elsäkerhetsverket rekryterar nya medarbetare är det viktigt att alla som söker jobb hos oss hanteras objektivt och rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas kompetens och kvalifikationer. Metoden vi använder - kompetensbaserad rekrytering - ger oss ett bra stöd för detta.

Ansökan

För att söka en ledig tjänst hos oss vill vi att du skickar in ditt CV och ett personligt brev via e-post. E-postadressen framgår av jobbannonsen. När vi har mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl. Du kan ansöka ända fram till midnatt (24:00) den sista ansökningsdagen.

När du gör en ansökan behöver vi behandla personuppgifter om dig. Läs gärna igenom hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med rekrytering.
Elsäkerhetsverkets behandling av personuppgifter vid ansökan om anställning

Urval och intervjuer

När ansökningstiden har gått ut läser vi igenom alla ansökningar som har kommit in till oss. Därefter gör vi ett första urval utifrån de särskilda krav som vi beskrivit i jobbannonsen. Om du är en av de som uppfyller kraven bäst kommer du att kallas till en personlig intervju hos oss. Till en intervju ber vi dig att ta med:

  • din legitimation
  • kopia på betyg från relevant utbildning
  • andra intyg som styrker ditt CV.

Vid ett eventuellt andra intervjutillfälle kommer vi också att efterfråga:

  • namn och telefonnummer till minst två referenspersoner, gärna tidigare chefer. Eventuellt kan vi komma att efterfråga ytterligare referenser under rekryteringens gång.

När rekryteringen är klar

När vi anser att vi har hittat rätt kandidat för jobbet erbjuder vi den personen anställning. Efter att beslutet är fattat kommer vi att återkoppla till alla som har sökt. Om du har varit på intervju kommer vi att kontakta dig personligen, annars skickar vi ett e-postmeddelande. Information läggs också ut på vår webbplats. 
Information om anställningsbeslut

Din ansökan är offentlig

Eftersom Elsäkerhetsverket är en myndighet kommer din jobbansökan att bli en offentlig handling. Det innebär att vem som helst, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att begära ut kopior på dina ansökningshandlingar. Om du har skyddade personuppgifter finns det alternativa sätt att behandla din ansökan. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Spontanansökningar

Vid en rekrytering har vi inte möjlighet att bevaka om du tidigare har gjort en spontanansökan till oss. Du måste aktivt söka den lediga tjänsten som vi annonserar om.

Välkommen med din ansökan!