Modern taklampa i nyrenoverat kök.

Om du äger din bostad

Om du äger en villa, fritidshus eller bostadsrättslägenhet är du också innehavare av en elanläggning. Det är du som innehavare av anläggningen som är ansvarig för att den är säker och används på rätt sätt.

Till anläggningen hör all fast installerad elmateriel som elledningar, vägguttag, strömbrytare och elcentral. Som innehavare av en elanläggning har du ansvaret för att både anläggningen och de elektriska utrustning som ansluts till anläggningen är säkra och används på rätt sätt. Det gäller oavsett om utrustningen är ansluten med stickpropp i ett uttag eller om den är fast ansluten till elanläggningen.

Kontrollera ditt hem

Visste du att Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder varje år? Och att ca 280 barn varje år uppsöker en akutmottagning till följd av en elolycka? Omkring 100 av dessa barn är mellan 0-2 år.

Siffrorna visar hur viktigt det är att fortlöpande kontrollera sin elanläggning och sina elprodukter, för att undvika att någon skadas eller utsätts för fara. Hur ofta du ska göra kontroller beror bland annat på hur gammal din elanläggning är och hur du använder den. En rekommendation är att gå igenom anläggningen minst en gång per år. Ju äldre din elanläggning är, desto oftare behöver du kontrollera den. För att underlätta för dig har vi tagit fram en praktisk checklista som du kan följa när du kontrollerar anläggningen i din bostad.

Checklista för kontroll av elanläggning

Kom också ihåg att hela tiden säkerställa att anläggningen används på det sätt som den är utförd för och anpassad till. Om du till exempel vill ladda en elbil kan det betyda att elanläggningen behöver uppdateras för att vara säker.

Elbesikta ditt hus

När du ska köpa en villa eller fritidshus är det viktigt att du kontrollerar bostadens elinstallationer. En elbesiktning utförs av en besiktningsman eller ett elinstallationsföretag och ingår i regel inte i en vanlig överlåtelsebesiktning. Vid elbesiktningen kontrolleras om elinstallationerna är fackmässigt utförda och rätt underhållna. På så sätt minskar risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren. Om du eller den tidigare ägaren inte lät göra någon elbesiktning i samband med överlåtelsen, bör du göra en sådan i efterhand.

Var inte hobbyelektriker

Om du upptäcker fel eller brister i din elanläggning måste dessa åtgärdas omgående. Även om du kan köpa elektrisk materiel så är det inte säkert att du får installera produkterna själv. De flesta elarbeten måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du har kunskap om hur du ska göra. Chansa aldrig!

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Du kan också läsa mer om ditt ansvar som anläggningsinnehavare i vår Handbok för innehavare av elanläggningar

Senast granskad: 2022-12-01