Stickproppar och uttag

De stickproppar och uttag som ska användas i Sverige måste vara tillverkade enligt gällande svensk lagstiftning. Den pekar i sin tur på gällande svensk standard. Uppfyller inte stickpropparna standard får de inte säljas.

Stickproppar och uttag för allmänt bruk, sådana som vi använder i hemmet, regleras nationellt i de olika EU-länderna. Det innebär att de kan se olika ut i olika länder. 

Till exempel har den brittiska stickproppen tre fyrkantiga stift istället för två runda. Till de nationella stickpropparna och uttagen räknas även de uttag som sitter i taket och bara används till armaturer.

Stickproppar_uttag_webb.jpg

Jordade och ojordade vägguttag

Att ett vägguttag är jordat syns på jordblecken. Runda ojordade stickproppar passar inte i sådana uttag, som du kan se på bilderna ovan. Ojordade vägguttag förekommer ofta i äldre hus. I hus som är byggda 1994 eller senare ska däremot alla uttag vara jordade. 

Petskydd

Om ditt hus är byggt senare än 1976 ska uttagen ha inbyggda petskydd eller vara placerade så att barn inte kan peta in föremål och på så vis komma till skada. Om dina uttag saknar petskydd rekommenderar vi i första hand att byta till nya vägguttag med inbyggda petskydd. Om du inte har möjlighet till detta kan du förse uttagen med täckplattor över kontakthylsorna när de inte används. Detta är inte en fullgod ersättning för inbyggda petskydd men ger en barriär så att det blir svårare för ett barn att komma i kontakt med spänningsförande kontakthylsor i uttaget. Tänk också på att skydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.

Godkända stickproppar och uttag för taklampor

Vid nybyggnation eller ombyggnation är det DCL-uttag (Devices for Connection of Luminaires) som är standard för taklampor. Detta gäller i alla anläggningar gjorda efter den 1 april 2019. Då DCL-uttag endast fungerar i jordade miljöer finns äldre ojordade uttag för taklampor kvar på marknaden, men får endast användas för renovering i befintlig elanläggning.

DCL_Stickproppar_uttag_webb.jpg

Krävs en adapter får inte produkten säljas i Sverige

Produkter som kräver användning av reseadapter för att kunna användas i svenska hushåll får normalt inte säljas i Sverige. Exempel på sådana, är uttag och produkter med stickproppar för till exempel det brittiska, polska och schweiziska systemet. Det beror på att reseadapters inte är gjorda för den belastningen och kan gå sönder på ett farligt sätt om de används hela tiden.

Föreskrifter och standarder

Stickproppar och uttag regleras i föreskrifterna ELSÄK-FS 2019:1 om stickproppar och uttag för allmänbruk. Föreskriften säger att stickproppar och uttag ska uppfylla någon av standarderna SS 428 08 34 utgåva 3 (inkl. tillägg T1 2018), SS 428 08 31 utgåva 4 eller SS-EN 50 075 utgåva 1, i sin helhet. Till det kommer standarden SS-EN 61 995-1 och SS-EN 61 995-2 som beskriver DCL-donen. Dessa standarden är dock harmoniserade under Lågspänningsdirektivet (LVD) vilket innebär att DCL-stickpropparna och DCL-uttagen ska vara CE-märkta.

Andra regler för CEE-don (industridon)

Industridon omfattas av kraven i lågspänningsdirektivet, LVD (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning) som genomförts i Sverige genom ELSÄK-FS 2016:1. De ska också vara CE-märkta.

Vanliga frågor om stickproppar och uttag

 • Ja. En elektrisk produkt försedd med en platt stickpropp kan anslutas till ett jordat vägguttag.

  En dubbelisolerad elektrisk produkt kan ha ett anslutningsdon i form av en platt stickpropp, även kallad europropp. Europroppen är inte försedd med bleck för jord men dubbelisolerad och passar i både jordade och ojordade uttag. En elprodukt med platt stickpropp är märkt med dubbelkvadratmärket.

  kvadrat.jpg

  Symbol för dubbelkvadrat.

 • Ja. Det finns fortfarande ganska många anläggningar som har ojordade uttag och det är tillåtet att använda ojordade grenuttag i sådana anläggningar. Grenuttag måste dock ha samma sorts stickpropp som de har uttag så att det inte går att koppla in ojordade produkter i en anläggning som är jordad.

 • Nej, det är inte lagligt att sälja produkter med utländska stickproppar i Sverige. Produkter som säljs i Sverige ska vara säkra och CE-märkta, samt ha en svensk stickpropp. Det är heller inte okej att sälja en produkt i Sverige som kräver en reseadapter för att man ska kunna använda produkten här. 

  Om du ser produkter som säljs i svenska butiker eller svensk e-handel med felaktiga stickproppar (eller andra brister) kan du anmäla det till oss på Elsäkerhetsverket.
  Anmäl en elprodukt

Senast granskad: 2024-02-07