Isolationsklasser för elmateriel

Alla elektriska produkter ska ha ett skydd för att man inte ska komma åt delar som är spänningssatta med farlig spänning. Detta skydd är utformat på olika sätt beroende på produkten.

Det finns tre isolationsklasser.

Klass I

Elmateriel av klass I innebär att skyddet mot elchock är baserat på den grundläggande isoleringen och ytterligare en säkerhetsåtgärd genom att ansluta utsatta berörbara ledande delar till jord.

Klass II

Elmateriel av klass II innebär att skyddet mot elchock är baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering.

Klass III

Elmateriel av klass III innebär att skyddet mot elchock är baserat på att matning med SELV från en spänning av högst 50V AC eller 120V DC från en skyddstransformator och att bruksföremålet inte heller alstrar högre spänning.

Senast granskad: 2023-02-21