Bil som tankas på bensinstation.

ATEX och produkter

Regelverket är till för att skydda människors hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå vid användning av utrustning samt säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar.

Förkortningen ATEX står för det franska uttrycket Atmosphères Explosibles – explosiva atmosfärer. Regelverket lägger stor vikt på arbetstagares hälsa och säkerhet. Även egendom och husdjur omfattas av reglerna. EU har ett gemensamt direktiv om att alla medlemsländer ska ha likadana regelverk och garantera fri rörlighet av varor. EU-direktivet benämns 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, ATEX-direktivet.

Tillämpningsområde

Elsäkerhetsverkets föreskrift om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö omfattar elektriska utrustningar och elektriska skyddssystem avsedda för användning i explosionsfarlig miljö. Föreskriften gäller även för komponenter som är avsedda att installeras i sådana utrustningar eller skyddssystem.

Föreskriften omfattar även elektriska säkerhets-, kontroll- och regleranordningar som är avsedda att användas utanför explosionsfarlig miljö men som krävs för, eller bidrar till, att utrustningarna och skyddssystemen skall kunna fungera på ett säkert sätt med hänsyn till explosionsriskerna.

Riktlinjer för ATEX-direktivet 2014/34/EU

ATEX-riktlinjerna är avsedda att fungera som en handbok för den som berörs av direktiv 2014/34/EU och ska se till att alla tillämpar direktivet på ett enhetligt sätt. En viktig del av riktlinjerna är kommitténs tolkningar. Kommittén ger också exempel på hur direktivet tillämpas på utrustning som är avsedd att fungera med gränssnitt mot olika explosionsfarliga miljöer. Det är EU-kommissionen som står bakom riktlinjerna. De kommittéer som har jobbat med framtagandet är ATEX-ADCO (Administration Cooperation) och ATEX-WG/SC (Working Group/Standing Committee).

Senast granskad: 2020-01-29