• Skriv ut

Organisation

Elsäkerhetsverket har drygt 50 anställda och leds av generaldirektören som tillsammans med sin stab finns i Kristinehamn. Vid kontoret i Kristinehamn finns också avdelningarna Produkter, Analys, Anläggningar regionkontor väst samt Verksamhetsstöd.

Tillsynskontor för elektriska anläggningar

Avdelningschefen för Avdelningen anläggningar ansvarar för samordning kring tillsynen av elektriska anläggningar och elinstallationsarbete runt om i landet. Elinspektörerna gör tillsammans med polis och åklagare utredningar vid elolycksfall och elbränder. Kontoren ligger i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Elsäkerhetsrådet

Elsäkerhetsrådet är Elsäkerhetsverkets insynsråd. Elsäkerhetsrådet har tio ledamöter som utses av regeringen. Rådets uppgift är att stödja Elsäkerhetsverkets generaldirektör i frågor om myndighetens verksamhet.

Mer information

Sidansvarig: Sandra Hjelm
Publicerad: 2011-10-24
Senast uppdaterad: 2016-09-15