Hand skriver på köpekontrakt

Köpa och elbesikta hus

När du ska köpa en villa eller ett fritidshus är det viktigt att du kontrollerar bostadens elinstallationer. Genom en elbesiktning får du reda på om ditt hus är säkert att bo i. Du slipper dessutom bli överraskad av kostnader som du inte räknat med.

Ett äldre hus kan ha elinstallationer som är lika gamla som huset. Det kan också finnas olagliga elinstallationer som utförts av tidigare ägare. En utredning som Elsäkerhetsverket genomförde 2019 visar att hus byggda före 1970 har högre risker och sticker ut i brandstatistiken. Det beror bland annat på att vissa material var sämre före den tiden. En annan anledning är att vi idag använder fler elprodukter i våra hem och de äldre husen är inte alltid anpassade efter den belastningen.

Gör en elbesiktning

En elbesiktning är en bra metod för att kontrollera sin elanläggning för att ta reda på om det finns brister som måste åtgärdas. Vid vissa tillfällen där det finns förhöjda risker är det extra motiverat att genomföra en elbesiktning. Det är exempelvis vid överlåtelse av en bostad, om användningen eller belastningen av elanläggningen förändras väsentligt, samt om huset är byggt före 1970. Vid elbesiktningen kontrolleras om elinstallationerna är fackmässigt utförda och rätt underhållna.

En elbesiktning ingår i regel inte i en vanlig överlåtelsebesiktning. Anlita därför någon som besiktar elinstallationerna i ditt nya hus, helst redan innan köpet. På så sätt minskar risken för elolycksfall, elbränder och eventuella kostsamma tvister med säljaren. Om du eller den tidigare ägaren inte lät göra någon elbesiktning i samband med överlåtelsen, bör du göra en sådan i efterhand för att få kännedom om din elanläggning har brister.

Du är ansvarig för elanläggningen

Från den stund du tar över din nya bostad, övertar du också ansvaret för husets elanläggning. Till anläggningen hör till exempel vägguttag, elledningar och elcentral. Du har också ansvar för fast installerade apparater exempelvis värmepumpar och armaturer. Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att anläggningen är säker och att kontroller, skötsel och underhåll genomförs fortlöpande.

Det finns åtgärder som du som innehavare kan låta göra för att din anläggning ska bli säkrare. Exempel på det är

  • Att installera en jordfelsbrytare där det saknas.
  • Att byta ut jordfelsbrytare från typ AC till typ A för uttag för allmänbruk.

Det är alltid bra att genomföra elbesiktningar men extra motiverat där förhöjda risker förekommer. Elsäkerhetsverket rekommenderar därför att du minst genomför en elbesiktning

  • Vid överlåtelse av äldre hus (byggda före 1970)
  • Vid överlåtelse där användningen eller belastningen av elanläggningen väsentligen förändras.

Se även till att kontrollera din elanläggning. Här kommer några tips som du kan tänka på

Som innehavare har du också ansvaret för att alla brister i anläggningen åtgärdas, oavsett hur och när de har uppkommit. Reglerna för dolda fel gäller även för elinstallationer, det finns inga särskilda regler för just elen. Om du befinner dig i en tvist med säljaren, se till att ändå åtgärda bristerna i elanläggningen så snabbt som möjligt, eftersom de kan utgöra fara för liv.

Anlita rätt kompetens

En elbesiktning utförs av en besiktningsperson eller ett elinstallationsföretag. Försäkra dig om att besiktningspersonen har rätt kunskap och erfarenhet.

Om du anlitar ett elinstallationsföretag ska de vara registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen ”Bostäder”. Det kontrollerar du enkelt i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Senast granskad: 2022-11-23