Hand skriver på köpekontrakt

Köpa och elbesikta hus

När du ska köpa en villa eller fritidshus är det viktigt att du kontrollerar bostadens elinstallationer. Genom en elbesiktning får du reda på om ditt hus är säkert att bo i. Du slipper dessutom bli överraskad av kostnader som du inte räknat med.

Ett äldre hus kan ha elinstallationer som är lika gamla som huset själv. Det kan också finnas olagliga elinstallationer som har utförts av tidigare ägare. Undersökningar som vi gjort visar att 3 av 10 hushåll utför olagligt elinstallationsarbete, vilket medför stora risker för brand och elchock.

En elanläggning med gamla eller olagliga elinstallationer kan utgöra livsfara för dig och din familj. Anlita därför någon som besiktar elinstallationerna i ditt nya hus, helst redan innan köpet. På så sätt minskar risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren. 

Om du eller den tidigare ägaren inte lät göra någon elbesiktning i samband med överlåtelsen, bör du göra en sådan i efterhand.

Anlita rätt kompetens

En elbesiktning utförs av en besiktningsman eller ett elinstallationsföretag och ingår i regel inte i en vanlig besiktning. Vid elbesiktningen kontrolleras om elinstallationerna är fackmässigt utförda och rätt underhållna.

Försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Via Brandskyddsföreningen Sverige kan du få information om auktoriserade besiktningsingenjörer (se länk nedan). Om du anlitar ett elinstallationsföretag ska de vara registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen ”Bostäder” . Det kontrollerar du enkelt i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Du är ansvarig för elanläggningen

Från den stund du tar över din nya bostad, övertar du också ansvaret för husets elanläggning. Till anläggningen hör till exempel vägguttag, elledningar och elcentral. Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att anläggningen är säker och att kontroller, skötsel och underhåll genomförs fortlöpande. För att kunna göra det behöver du grundläggande kännedom om anläggningen och det kan du få genom en elbesiktning.

Som innehavare har du också ansvaret för att alla brister i anläggningen åtgärdas, oavsett hur och när de har uppkommit. Reglerna för dolda fel gäller även för elinstallationer, det finns inga särskilda regler för just elen. Om du befinner dig i en tvist med säljaren, se till att ändå åtgärda bristerna i elanläggningen så snabbt som möjligt, eftersom de kan utgöra fara för liv. Du kan med andra ord behöva anlita ett elinstallationsföretag, trots att tvisten ännu inte är löst.

Senast granskad: 2020-04-18