Solcellspaneler på villatak

Installation av solceller

Planerar du att installera en solcellsanläggning hemma? Vi ger dig tips och råd om vad du behöver tänka på för att din installation ska bli så säker som möjligt. Tänk på att installation av solceller ska göras av elföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Sverige uppfattas ofta som ett solfattigt land, men i södra Sverige har vi ungefär lika många soltimmar som centrala Europa. Dessutom gör vårt kalla klimat att verkningsgraden hos solcellerna höjs. Att installera solceller är därför ett alldeles ypperligt val för att producera el till din bostad. Det finns däremot en hel del att tänka på, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv.  

Förberedelser

Det finns en hel del att tänka på innan du uppför din solcellsanläggning. Vilken solcellslösning ska du välja? Vilka förutsättningar finns på den plats där du tänkt placera solcellerna? Vilka behöver du underrätta om dina planer och vem ska utföra arbetet?

Planera din solcellsanläggning

Installation

Installation av solceller är elinstallationsarbete som ska utföras av registrerade elinstallationsföretag. När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Företaget måste vara registrerat för verksamhetstypen elproduktionsanläggningar. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen.

Drift och underhåll

Enligt de lagar och regler som finns är du som anläggningsinnehavare skyldig att fortlöpande kontrollera att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada.

Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning

Säkerhetsrisker och laghänvisningar

En korrekt installerad solcellsanläggning är i regel säker. Brand kan dock uppstå om anläggningen är felaktigt installerad eller om du som anläggningsinnehavare inte underhåller anläggningen ordentligt.

Säkerhetsrisker med solcellsanläggningar

Fördjupning i ämnet

För ytterligare information om installation av solceller, se sidorna om solcellsanläggningar.

Om solcellsanläggningar