Containrar staplade på varandra.

Detta sker vid en tullkontroll

Tullverket kan stoppa produkter vid gränsen för kontroll. Om Tullverket vid denna kontroll misstänker att produkterna inte uppfyller de krav som gäller för att få säljas på den gemensamma europeiska marknaden kontaktar Tullverket den myndighet som har ansvaret att bedöma om produkten får säljas eller inte. När det gäller elektriska produkter är det Elsäkerhetsverket som kontaktas.

Alla produkter som importeras för att säljas måste uppfylla grundläggande krav om elsäkerhet. Produkter som inte uppfyller kraven stoppas från att föras in i landet. Som importör ska du därför se till att produkterna uppfyller kraven – innan du importerar.

Tullverket samarbetar med ett femtontal andra myndigheter i dessa frågor och har väl fungerande rutiner som gör att hanteringen sker snabbt och rättssäkert.

Syftet med gränskontrollen är att de produkter som finns på marknaden ska uppfylla kraven och därmed vara säkra för personer, egendom och miljö, men också att bidra till konkurrensneutral handel.

Det blir dyrt att inte följa reglerna

När produkter som inte uppfyller kraven upptäcks beslutar Elsäkerhetsverket att de inte får säljas. Det innebär att Tullverket ser till att produkterna aldrig kommer in i landet och att produkterna förstörs eller skickas tillbaka. Elsäkerhetsverket hanterade år 2020 totalt 409 elektriska produkter efter anmälan från Tullverket.

I och med den kontroll som görs vid gränsen når inte de felaktiga produkterna konsumenterna. Gränskontrollen ger även ett bra underlag för Elsäkerhetsverkets marknadstillsyn på den inre marknaden. 

Det ställs höga krav på dig som importerar – så här gör du rätt direkt

Om du vill importera produkter behöver du förstå och följa det regelverk som gäller för importörer. Du har en alldeles särskild roll eftersom det är du som ser till att produkten kommer ut på den gemensamma marknaden. Elsäkerhetsverket, Tullverket och Marknadskontrollrådet har informationsmaterial där du kan läsa mer om vad som gäller och vad du ska tänka på vid import.

Ska du importera produkter måste du lägga tid på ditt produktsäkerhetsarbete. Ett första steg är att ta del av det introduktionsmaterial som Elsäkerhetsverket tagit fram tillsammans med andra myndigheter.

Senast granskad: 2023-02-16