Vi arbetar med

Elsäkerhetsverket uppdrag är att verka för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra.

Vi arbetar inom en rad olika områden såsom:

  • Tillsyn av elanläggningar och anläggningsinnehavare

  • Tillsyn av elinstallationsföretag och elinstallatörer

  • Marknadskontroll av elektriska produkter

  • Regelarbete med framtaging av nya föreskrifter

  • Handläggning av ansökningar om auktorisation som elinstallatör

  • Registrering av elinstallationsföretag

  • Standardiseringsarbete

  • Kunskapsuppbyggnad genom projekt, analyser och utredningar.

  • Kris- och beredskapsarbete

  • Information och kommunikation

Sidansvarig: Elisabet Ek