Byta ett jordat vägguttag

Tänk på att alltid bryta strömmen innan du byter vägguttag. Jordade vägguttag för högst 16 A får du byta själv.

Det är tillåtet att byta vägguttag själv, men bara sådana som är avsedda för högst 16A. Säkrast är att anlita ett elföretag då felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Bryt strömmen genom att koppla bort den säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera sedan att strömmen är bruten en extra gång. Exempelvis med en bordslampa du vet fungerar.

Så här gör du steg för steg

1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.

2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.

3. Skruva loss ledarna. Om ledarisoleringen är sprucken eller trasig - kontakta ett elföretag.

4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. Om den inte är det – klipp bort den skadade 6–7 mm och tvinna trådarna.

5. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna och se till att inga koppartrådar sticker ut.

6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den. Skruva till sist tillbaka kåpan över vägguttaget. Prova att det fungerar, till exempel med en lampa.