RSS-flöden

Prenumerera på våra RSS-flöden för att få senaste nytt från Elsäkerhetsverket.

Så använder du RSS

Kopiera länken till RSS-kanalen (se nedan) och klistra in den i din RSS-läsare. Det finns oftast inbyggt stöd för RSS-kanaler i de senaste webbläsarna och e-postprogrammen. Behöver du en särskild RSS-läsare finns det många gratisprogram. Sök efter "RSS-läsare" på exempelvis Google så får du flera förslag.

Genom RSS-kanalerna får du en uppdaterad lista med rubrik, sammanfattning och en länk för att du ska kunna läsa mer. När en nyhet publiceras dyker den utan fördröjning upp i din RSS-läsare där du följer dina valda RSS-flöden. 

Elsäkerhetsverkets RSS-kanaler

För att börja bevaka en RSS-kanal klistrar du in adressen till kanalen i den RSS-läsare du använder. Vi tillhandahåller följande RSS-tjänster:

Nyheter

https://www.elsakerhetsverket.se/om-webbplatsen/RSS-floden/RSS/

Pressmeddelanden

https://www.elsakerhetsverket.se/om-webbplatsen/RSS-floden/RSS-pressmeddelanden/

Försäljningsförbud

https://www.elsakerhetsverket.se/om-webbplatsen/RSS-floden/RSS-forsaljningsforbud/

Senast granskad: 2024-01-02