Paragraftecken och domarklubba i ljust trä står på ett mörkare träbord.

Författningssamling

Alla myndigheter måste tillhandahålla en förteckning över samtliga gällande föreskrifter och allmänna råd som myndigheten har beslutat om.

Paragraf

Ladda ner författningssamlingen

Elsäkerhetsverkets författningssamling innehåller en lista över alla våra gällande föreskrifter och allmänna råd sorterade efter grundförfattningarna.

Elsäkerhetsverkets författningssamling (pdf, 0,1 MB)

Senast granskad: 2022-11-28