Om oss

uppslagen bok på ett bord

Lag och rätt

Läs om vilka regler som styr Elsäkerhetsverkets verksamhet och vilka regler vi beslutar om.

Elolyckor

För att få reda på vilka risker som finns med el kartlägger vi elrelaterade olyckor.

Händer håller i avbruten kabel

Gör en anmälan

Bidra till elsäkerheten i Sverige och anmäl en farlig produkt, elanläggning eller elolycka.