Taklampor flera modeller.

Du som säljer belysning

Du som säljer belysning, online eller i fysisk butik, har ett ansvar att se till att du bara säljer produkter som är säkra. Genom att följa de regler som gäller minskar risken för elolyckor och bränder. Elsäkerhetsverket har tagit fram verktyg och stöd till dig som säljer lampor för att underlätta ditt produktsäkerhetsarbete.

När du köper in lampor

Det bästa är att redan från början köpa in produkter som är gjorda för att få säljas i Sverige. Det innebär att du behöver vara överens med din leverantör om att du bara vill köpa produkter som uppfyller kraven. Om du har en webbutik som säljer till andra länder måste lamporna även uppfylla kraven i de länderna.

Om du köper av ett företag utanför EU/EES blir du importör och då måste du ha koll på att produkterna tillverkats på rätt sätt – undvik därför att importera om du inte har möjlighet att ha denna kontroll.

 • Vem du köper produkterna av får stor betydelse för hur ditt ansvar ser ut. Var därför uppmärksam när du väljer leverantör.
 • Se till att avtalet mellan dig och leverantören innebär att produkterna som du köper är gjorda för och uppfyller alla krav för den marknad du ska sälja produkterna på.
 • Du måste spara uppgifter om vem du köpt varje produkt av, i minst 10 år – använd gärna Elsäkerhetsverkets verktyg om du inte har ett eget system för denna dokumentation.
 • Se till att du har kontaktuppgifter till säljaren så att du snabbt kan få kontakt vid misstanke om brister hos produkterna.
 • Kontrollera att produkterna faktiskt är de produkter som du beställt och att orderlista eller liknande anger just den säljare som du köpt produkten av. Om något inte stämmer kan detta vara ett tecken på att leveransen inte motsvarar avtalet och det kan få betydelse för om du uppfyller kraven eller ej.
 • Kontrollera att lamporna har den märkning som krävs. Använd gärna vår checklista.
 • Du ska också göra vad du kan för att upptäcka andra fel hos produkterna. Hur omfattande dina undersökningar behöver vara beror på vad det är för produkt och om det finns indikationer på fel som du behöver följa upp. 

När du säljer lampor

När du säljer lampor är du distributör, i regelverkets mening, som grossist, detaljist eller återförsäljare.

 • Inventera att du uppfyller övriga krav. Använd gärna Elsäkerhetsverkets mall.
 • Tänk på att du inte får ändra produkten på något vis. Ta alltid kontakt med tillverkaren om du har frågor om produktens utformning, användning eller liknande.
 • Tänk på att utreda reklamationer och klagomål, om detta kan ha betydelse för exempelvis produktens säkerhet.
 • Prenumerera på Elsäkerhetsverkets nyheter och försäljningsförbud. Tillverkaren och den som sålt produkten till dig ska informera dig vid åtgärder som rör just dina produkter, men du kan även ha nytta av annan information från oss.

När du upptäcker fel

När du misstänker att det finns ett fel i en lampa ska du alltid börja med att kontakta det företag som du själv köpt produkten av. Företaget ska ta emot informationen från dig, undersöka frågan och vidta de åtgärder som behövs.

Under tiden ska du själv vidta de åtgärder som krävs, till exempel sluta sälja produkten eller till och med återkalla den från de du sålt till.

Är du säker på att du är distributör?

Om du köper lampor av ett företag utanför EU/EES är du importör av produkterna. Det ställer långt fler krav på dig och därför ska du alltid ha koll på i vilka situationer du istället bedöms vara tillverkare eller importör.

Mer information om reglerna som gäller för dig hittar du i vår handbok "När du ska tillverka eller sälja produkter".

Senast granskad: 2024-02-05