Frågetecken står på ett trägolv och lutar mot en vägg.

Vanliga frågor om företagsregistrering

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om vår företagsregistrering.

Frågor om nyregistrering av företag

 • Du måste registrera ditt företag innan du påbörjar arbete på annans anläggning.

  Om du vill offerera ett elinstallationsarbete som du ännu inte är registrerad för är det bra att meddela kunden att registrering kommer att ske innan arbetet påbörjas. Tänk på att egenkontrollprogrammet måste anpassas efter den nya verksamheten också, så att du avsätter tid till detta förarbete.

 • Om du har ett svenskt organisationsnummer är det enklast att använda e-tjänsten  elinstallatörer för regelefterlevnad att göra registreringen. Han eller hon gör då detta enklast genom att använda Elsäkerhetsverkets e-tjänst för direktregistrering (kräver e-legitimation). Om du gör på detta sätt läggs ditt företag in i registret direkt, utan fördröjning.

  Läs mer i vår Guide till företagsregistreringen.

 • Alla som någon gång yrkesmässigt utför elinstallationsarbete definieras som ett elinstallationsföretag. Det gäller även dig som utför arbete på egen anläggning, oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i. Förutom de mer klassiska elföretagen kan även företag inom ett stort antal branscher klassas som elinstallationsföretag. Några exempel är:

  • industri och verkstäder
  • järnvägsentreprenörer
  • byggfirmor
  • fastighetsskötare
  • hissinstallatörer
  • kyl-, värme- och ventilationsföretag 
  • elnätsbolag
  • myndigheter
  • kommuner och landsting

  Observera att det bara är elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning som behöver registrera sig hos Elsäkerhetsverket.

 • Elinstallationsföretag som gör elarbeten på annans anläggning ska finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vad innefattar "annans anläggning"?

  Utgångspunkten är helt enkelt att ditt företag arbetar på annans anläggning om det inte är företagets anläggning som arbetet faktiskt utförs på.

  Enklast att kontrollera detta är att titta på vilket organisationsnummer företaget som äger anläggningen har och vilket organisationsnummer företaget som utför arbetet har. Är det inte samma nummer är det arbete på annans anläggning.

  Det finns dock ett undantag från detta sätt att kontrollera om arbetet utförs på annans anläggning. Om det är två olika företag inom samma koncern där ett av företagen i koncernen utför arbete på en anläggning som tillhör ett annat företag i samma koncern anses i vissa fall arbetet inte utföras på annans anläggning trots att det är olika organisationsnummer. Förutsättningarna för att det inte ska anses vara arbete på annans anläggning är om det bestämmande inflytandet i företaget är detsamma, till exempel när det är samma ägarförhållanden i de två bolagen, alternativt att det ena företaget äger det andra. I dessa två situationer anses det inte vara ”annans” anläggning.

 • Nej. Däremot omfattas egenkontrollprogrammet av Elsäkerhetsverkets tillsyn, så det blir aktuellt att visa upp dina rutiner med mera i egenkontrollprogrammet vid tillsyn.

  Framförallt är egenkontrollprogrammet ditt eget verktyg för att se till att din verksamhet bedrivs i enlighet med de krav som gäller.

 • Du ska göra en registrering för varje företag. Ett organisationsnummer = ett företag = en registrering.

  Om du vill ha olika rutiner för olika verksamhetsställen anger du detta i ditt egenkontrollprogram, men alla verksamhetsställen inom ett och samma företag omfattas av samma registrering. Det innebär att du registrerar ditt företag för alla förekommande verksamhetstyper, även om viss verksamhet bara utförs på ett av flera verksamhetsställen.

 • Vi är ett stort företag och det är endast en enskild enhet inom företaget som gör elinstallationsarbete på annans anläggning och som berörs av kravet på registrering. Är det möjligt att bara registrera en del av ett företag?

  Nej, det är inte möjligt att endast registrera en enskild del av ett företag. En företagsregistrering utgår ifrån ett organisationsnummer och därmed registreras hela företaget.

  I ert egenkontrollprogram ska dock organisationen beskrivas och där kan ni specificera vilken enhet inom företaget som gör elinstallationsarbete på annans anläggning.

 • Nej, om ägarförhållandena i ditt bolag och det du utför arbeten åt är desamma så behöver du inte registrera ditt företag. Du anses då arbeta på din egen anläggning.

 • Mitt företag behöver ett intyg som styrker att vi är registrerade i Elsäkerhetsverkets register, hur får vi det?

  Ta kontakt med oss så ordnar vi ett intyg.
  Vi nås på telefonnummer 010-168 05 00 eller via e-post till registrator@elsakerhetsverket.se.

 • Tänk på att du måste ta fram ett egenkontrollprogram för den verksamhet du avser att bedriva. För detta måste du själv ha auktorisation eller anlita en elinstallatör med den auktorisation som krävs för verksamheten som ska vara företagets stöd i arbetet.

  Om du ska utföra elinstallationsarbeten på annans anläggning måste du registrera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister innan arbetet påbörjas.

  Nedanstående checklista kan hjälpa dig på vägen.

  Regelkännedom

  • Ta reda på vad de nya reglerna innebär.
  • Utbilda berörd personal och hela företagsledningen.
  • På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer information om de nya reglerna.

  Inventera din verksamhet

  • Ta reda på vilka elinstallationsarbeten din organisation utför.
  • Ta reda på om arbetet utförs på annans anläggning.

  Förbered egenkontrollen

  • Fundera på hur din organisations egenkontrollprogram ska se ut.
  • Hur omfattande ert egenkontrollprogram behöver vara beror på vilka elinstallationsarbeten som utförs, se punkt 2.
  • Har ni ett befintligt egenkontrollprogram eller kvalitetssystem som ni kan utgå ifrån?

  Utse "Elinstallatörer för regelefterlevnad"

  • Fundera på vem eller vilka som ska utses att vara "Elinstallatör för regelefterlevnad".
  • Behöver ni rekrytera är det bra att vara ute i god tid.

  Registrera elinstallationsföretaget

  • Elinstallationsföretag måste vara registrerade för att få utföra elinstallationsarbete.

Frågor om ändringar i registret

 • Du uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där loggar du in med ditt BankID och väljer "Ändra".

  Företagsregistrering (elsakerhetsverket.se)

 • Mitt företag har flera verksamhetsställen. Vid registreringen hos Elsäkerhetsverket stämmer inte adresserna till alla verksamhetsställena. Hur ändrar jag det?

  Uppgifter om verksamhetsställen hämtas ur SCB:s register. Kontakta dem för att uppdatera adresserna. Elsäkerhetsverket kommer därefter att få ta del av de uppdaterade uppgifterna som finns hos SCB. Vi får vårt register uppdaterat en gång per månad.

  Statistiska Centralbyrån SCB:s webbplats

 • Mitt elinstallationsföretag har ombildats från enskild firma till aktiebolag. Behöver jag ändra dessa uppgifter i Elsäkerhetsverkets företagsregister eller sker det automatiskt?

  Ja, du behöver ändra uppgifterna om ombildningen själv. Du måste alltså avregistrera den enskilda firman och registrera ditt aktiebolag. Av- och nyregistreringar görs enkelt via vår e-tjänst för företagsregistrering.

  E-tjänsten "Företagsregistrering"

 • Jag är registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för ett företag i Elsäkerhetsverket företagsregister. Inom kort kommer jag att sluta i företaget. Hur kan jag ta bort min anknytning till företaget i registret?

  I första hand är det företaget som ska göra en ändringsregistrering till oss. I den ska de ange vem som är deras nya elinstallatör för regelefterlevnad. Så snart ändringen är gjord kommer ditt namn automatiskt att tas bort från registret. Om företaget inte gör någon ändringsregistrering, kan du ta bort dig själv från vårt register genom att logga in med ditt BankID via länken nedan och följa instruktionerna. 

  Till e-tjänsten för företagsregistrering (välj alternativet Ta bort)

 • Mitt företag kommer att avvecklas och jag vill ta bort det från Elsäkerhetsverkets företagsregister. Hur gör jag då?

  På Elsäkerhetsverkets webbplats finns en e-tjänst för företagsregistrering. Via den kan du avregistrera ditt företag från vårt företagsregister. För att använda tjänsten krävs ett BankID. Om du saknar bankID kontakta oss för ytterligare information.

  Ändra eller ta bort uppgifter i registret

 • Får ni information om ett elinstallationsföretag som finns registrerat hos er har gått i konkurs?

  Ja. När ett företag inte längre finns registrerat för moms, är arbetsgivare eller har F-skatt hos Skatteverket, betraktas det som inaktivt. Uppgifter från Skatteverket (och övriga källor såsom Bolagsverket och SCB) inkommer regelbundet till Elsäkerhetsverket och företagsregistret uppdateras då.

  I första hand ska dock ett företag som inte längre utför elinstallationsarbete snarast avregistrera sig från Elsäkerhetsverkets företagsregister. Det görs enkelt via en e-tjänst på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Senast granskad: 2021-07-22