Händer skriver på tangentbord.

Behandling av personuppgifter

På Elsäkerhetsverket hanteras en rad olika personuppgifter. På följande sidor kan du läsa om vad en personuppgift är, hur och när vi behandlar personuppgifter om dig, vilka rättigheter du har och vilka regler om finns.

Vad är en personuppgift?

En personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer, men även en bild eller ett ärendes diarienummer.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det är i första hand den digitala behandlingen av personuppgifter som är reglerad, men även register i pappersform omfattas av reglerna.

När behandlar Elsäkerhetsverket personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i stora delar av vår verksamhet, till exempel när du prenumererar på nyheter från oss, om du skickar in en fråga, gör en anmälan eller beställer en publikation.

Exempel på behandling av personuppgifter

Vilka regler finns om behandling av personuppgifter?

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i den europeiska dataskyddsförordningen (pdf, 1,0 MB) och i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Dessa bestämmelser ersätter från och med den 25 maj 2018 den tidigare gällande personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna följs.

Mer information om reglerna

Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registratur.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Karin Sjöberg
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 92

Sidansvarig: Karin Sjöberg