Man på arbetsplats ligger på golvet och en kvinnlig kollega ringer i telefonen.

Jämställdhet och elolyckor i arbetslivet

Elolyckor på arbetet drabbar främst män. Det beror delvis på att branscher som byggverksamhet och tillverkning där de flesta elolyckor sker, är branscher där män är i majoritet.

Elsäkerhetsverket har sedan länge jobbat med att analysera elolyckor men har sedan 2023 börjat titta på hur elolyckor drabbar kvinnor och män. Målsättningen är att bidra till att ökad förståelsen för bakomliggande orsaker till olika elolyckor.

Tecknad symbol av varningsskylt med blixt.

Statistik

Statistik och data om elolyckor hämtas från anmälningar till Försäkringskassan som avser elolycksfall som inneburit skada och som drabbat en arbetstagare samt anmälningar till Elsäkerhetsverket via myndighetens webbplats eller via telefon. Statitsiken sammanställs av Elsäkerhetsverket. 

Elolyckor på arbetet

I de anmälningar som kommit in till Försäkringskassan under 2019-2023, och som avser elolycksfall, var det 21 procent kvinnor och 79 procent män som drabbats av skada. 

Elolyckor bland elyrkespersoner

Av inrapporterade anmälningar om elolycka till Försäkringskassan under 2019-2023, där en elyrkesperson drabbats av skada, var 5 procent kvinnor och 95 procent män. 

Dödsolyckor orsakade av el

Under perioden 2000-2023 har det i Sverige inträffat 84 elolyckor med dödlig utgång. Av dessa är 82 män och 2 kvinnor. Av männens olyckor inträffade 50 på fritiden och 32 på arbetet. Av de 32 dödsolyckorna som skett på arbetet var 19 elyrkespersoner och 13 var personer med andra yrken. Kvinnornas dödsolyckor inträffade på fritiden. 

Senast granskad: 2024-04-08