Kvinna håller händerna framför en infravärmare.

Infravärmare

Det finns två typer av installationer av infravärmare. En variant är med jordad stickpropp, den andra varianten är en fast installerad infravärmare.

En infravärmare med stickpropp får du installera själv medan en infravärmare med en fast anslutning måste monteras av en behörig elinstallatör. Är du osäker på vad du får göra själv bör du kontakta en elinstallatör.

En viktig sak är också att den infravärmare du funderar på att köpa fungerar där du vill ha den. Om du ska ha den utomhus så ska den vara byggd för det. Den informationen ska framgå tydligt i bruksanvisningen.

Läs bruksanvisningen

Innan du monterar en infravärmare med stickpropp är det viktigt att du läser bruksanvisningen. Där står det till exempel hur långt ifrån fasta ytor som infravärmaren får monteras. Följ tillverkarens anvisningar så undviker du tillexempel överhettning som kan leda till brand.

Ett tips är att läsa bruksanvisningen innan du köper produkten. Du bör till exempel kontrollera att infravärmaren har den effekt som krävs för att få önskad temperatur. Bruksanvisningen ska finnas tillgänglig på svenska. Om den inte finns på svenska, kontakta stället där du köpte värmaren.

Jordfelsbrytare

Se till att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel ett hölje eller en elektrisk produkt blir spänningsförande och minskar risken för att någon i din närhet skadas av el. Om uttaget inte skyddas av en jordfelsbrytare finns det portabla modeller att köpa.

Kontrollera märkning

De flesta nyare elektriska produkter ska vara CE-märkta. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Alla elektriska produkter som ska användas utomhusbruk ska uppfylla särskilda krav för att klara fukt och kyla. Symbolen du ska leta efter består av bokstäverna ”IP” kombinerat med två siffror där 69 är det högsta värdet. För att produkten ska vara godkänd för utomhusbruk ska den vara märkt med IP 44 eller ett högre siffervärde. Om infravärmaren är fast installerad under tak kan andra IP-nummer fungera, kontakta din elinstallatör för råd.

Senast granskad: 2024-02-07