Område 4 - Shoppa elektriska produkter

Vad betyder CE-märket? Vad ska man tänka på innan man köper en elektrisk produkt?

Titta på filmen "Shoppa och använda elektriska produkter"

(Detta är samma film som för område 3.)

Tid: 5 minuter

Lärarhandledning (pdf, 1,5 MB) - Innehåller även elevuppgifter

Gör quizet: Shoppa och använda elektriska produkter

Diskussionsfrågor 

 • Vad ska man tänka på när man köper en elektrisk produkt?
 • Varför är CE-märkningen viktig?

Begrepp och förklaringar

 • CE-märkningen är en märkning som visar att den som har tillverkat produkten intygar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns.

 • Att återvinna innebär att vi sorterar ut olika material som genom återvinning blir nytt material som vi kan använda igen.

 • Para ihop

  (Arbetsbladen finns i lärarhandledningen.)

  Övning där eleven ska para ihop olika begrepp med rätt förklaringar. Skriv ut det arbetsblad som finns till denna uppgift. Arbetsbladet innehåller kort med ord och bild (som ett memory med ordet på ett kort och förklaringen eller en bild på ett annat. Para ihop korten två och två).

  Tips!

  Övningen kan anpassas utifrån elevens nivå genom att använda orden i olika sammanhang.

  • Gör fler ordkort. Använd ord som kommer upp under diskussionsfrågorna eller andra ord som har med elektricitet och elsäkerhet att göra.
  • Skriv upp begrepp och förklaringar. Låt eleverna dra streck mellan de ord och förklaringar som hör ihop.
  • Skriv meningar med orden. Ta hjälp av begrepp och förklaringar som ni tagit fram.

  Bruksanvisning

  Lärare tillsammans med eleverna läser och diskuterar bruksanvisningar för olika elektriska produkter som till exempel en brödrost, eltandborste eller hårtork.

  Gör en annons

  Eleverna gör en annons/reklam för en elprodukt där de ska motivera kring CE–märkningen. Gör det som ett uppdrag för eleverna. Prata med eleverna om vad en annons eller reklam är för något. Uppgiften är att eleverna genom en annons ska framhäva fördelarna med produkten. Låt eleverna göra en plansch och en kort text som säljer produkten. Eleverna kan måla för hand på ett papper, men det går även att göra uppgiften digitalt.

  Debatt om CE–märkning

  Ha en debatt om CE–märkning. Några elever ska vara för CE–märkning och några emot. För denna uppgift delas eleverna upp i grupper om tre eller i par. Förklara ämnet och att de ska ha en debatt där man antingen får i uppdrag att vara för eller emot påståenden. Sen får de förbereda sig. Eleverna får skriva ner ett par argument för varför man tycker för eller emot. Sen möts eleverna i en debatt och berättar vad de tycker.

  Viktigt!

  Förklara för eleverna att de går in i en roll och att de inte behöver tycka så som argumenten är egentligen.

  Den här uppgiften är lämplig att göra bland de sista uppgifterna om elsäkerhet eftersom eleverna måste kunna en del om ämnet. Beroende på årskurs och elevernas nivå kan du som lärare eventuellt behöva förbereda ett par påståenden/argument på förhand. Den här uppgiften går också att göra mer omfattande. Koppla debatten till olika politiska partier så att eleverna får presentera ett visst parti eller till exempel en miljöorganisation. En kreativ del kan vara om eleverna själva får komma på namnet på den organisation de representerar.

  Senast granskad: 2024-03-04