Jämställdhet i elektrikeryrket

Personer som utför elinstallationsarbeten yrkesmässigt brukar kallas för elektriker. Elektrikeryrket är ett av de minst jämställda yrkena med endast 3,5 procent kvinnor.

För att utföra elinstallationsarbete yrkesmässigt i Sverige måste man ingå i ett företags egenkontrollprogram och det är företaget som ansvarar för att personen utför elarbete har rätt kompetens för arbetet och att arbetet utförs på rätt sätt.

Statistik

Kvinnor och män inom elektrikeryrket 

I tabellen nedan visas könsfördelningen bland elyrkespersoner. Av de 47 530 elyrksespersoner som finns i Sverige är endast 3,45% kvinnor. Uppgifterna om yrken hämtas från Statistiska centralbyråns (SCBs) statistik över anställda i olika yrken för år 2022. Elyrkespersoner har avgränsats till yrken registrerade på SSYK 741. 

imagea6vu.png

I diagrammet nedan visas andelen kvinnor under perioden 2017-2022 i yrkeskategorierna Industrielektriker, Distributionselektriker samt Installatsion- och serviceelektriker. Flest kvinnor, 7 %, finns bland Industrielektriker. Andelen kvinnor är bland Distributionselektriker är 3,5 % och lägst andel kvinnor finns bland Installatons- och service elektriker. 

Av diagrammet kan kam utläsa att det är en svag uppåtgående trend från för samtliga tre yrkeskategorier. Snabbast växande är Industrielektriker. 

imagemuwa.png

Hör vad Petronella Larsson säger om att vara kvinna och elektriker

Senast granskad: 2024-05-29